Dz.Pr.P.P. 1919 nr 43 poz. 308

1094 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 133 — 9648 — Poz. 1094 Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 7 lutego 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisaną w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r. Zgodnie z artykułem 18 ust. 1 umowy zostały do konane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 25 czerwca 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Status prawny: przedwojenne nieobowiązujące
Data wydania: 1919-05-27
Data wejścia w życie: 1919-05-31
Data obowiązywania: 1919-05-31
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.Pr.P.P. 1919 nr 43 poz. 308