Dz.U. 1998 nr 109 poz. 688

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 SIERPNIA 1998 r.

w sprawie podziału powiatów i województw na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uwaga !!! Ze względu na wielkość plików, rozporządzenie zostało podzielone na części.

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 98-08-21
Data wejścia w życie: 98-08-22
Data obowiązywania: 98-08-22
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1998 nr 109 poz. 688