Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1162

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISRTÓW

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.

Uwaga !!! Ze względu na wielkość plików, rozporządzenie zostało podzielone na części.

☛ Część 1

☛ Część 2

☛ Część 3

☛ Część 4

☛ Część 5

☛ Część 6

Status prawny: uchylony
Data wydania: 98-12-22
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Data uchylenia: 2002-01-10
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1162