Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 września 2001 r.

w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Uwaga !!! Ze względu na wielkość plików, rozporządzenie zostało podzielone na części.

Część 1

Część 2

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 2001-09-07
Data wejścia w życie: 2001-10-28
Data obowiązywania: 2001-10-28
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250