Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 października 2001 r.

w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Uwaga !!! Ze względu na wielkość plików, rozporządzenie zostało podzielone na części.

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-10
Data wydania: 2001-10-16
Data wejścia w życie: 2002-01-10
Data obowiązywania: 2002-01-10
Data uchylenia: 2004-08-31
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568