Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1488

1488 UMOWA o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 7 listopada 2001 r. została sprządzona w Warszawie Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospo litą Polską a Republiką Chorwacji. Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, — jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, — będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 25 marca 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski L.S. Prezes Rady Ministrów: L. Miller (Tekst umowy stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-10-29
Data wydania: 2002-03-25
Data wejścia w życie: 2002-04-01
Data obowiązywania: 2002-04-01
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1488