Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1534

1534 U M O WA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 5 czerwca 1993 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Pol skiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, w następującym brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 185 — 11766 — Poz. 1534 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej Dziennik Ustaw Nr 185 — 11767 — Poz. 1534 Dziennik Ustaw Nr 185 — 11768 — Poz. 1534 Dziennik Ustaw Nr 185 — 11769 — Poz. 1534 Dziennik Ustaw Nr 185 — 11770 — Poz. 1534 Dziennik Ustaw Nr 185 — 11771 — Poz. 1534 Dziennik Ustaw Nr 185 — 11772 — Poz. 1534 Dziennik Ustaw Nr 185 — 11773 — Poz. 1534 Dziennik Ustaw Nr 185 — 11774 — Poz. 1534 Dziennik Ustaw Nr 185 — 11775 — Poz. 1534 Dziennik Ustaw Nr 185 — 11776 — Poz. 1534 Po zapoznaniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — została ona uznana za słuszną w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, — jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, — będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 12 lipca 1993 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa L.S. Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-11-07
Data wydania: 93-07-12
Data wejścia w życie: 2002-05-13
Data obowiązywania: 2002-05-13
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1534