Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1643

1643 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 30 kwietnia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Pol skiej ratyfikował Umowę między Rzecząpospolitą Pol ską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie gra nicznej, sporządzoną w Pradze dnia 25 maja 1999 r. Zgodnie z artykułem 27 ustęp 2 tej umowy wchodzi ona w życie z dniem 1 listopada 2002 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. A.D. Rotfeld

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-11-25
Data wydania: 2002-08-09
Data wejścia w życie: 2002-12-10
Data obowiązywania: 2002-12-10
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1643