Dz.U. 2002 nr 30 poz. 275

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2002

z dnia 14 marca 2002 r.

Uwaga !!! Ze względu na wielkość plików, ustawa została podzielona na części.

☛ Część 1

☛ Część 2

☛ Część 3

☛ Część 4

☛ Część 5

☛ Część 6

☛ Część 7

☛ Część 8

☛ Część 9

☛ Część 10

☛ Część 11

☛ Część 12

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2002-03-29
Data wydania: 2002-03-14
Data wejścia w życie: 2002-03-29
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data wygaśnięcia: 2002-12-31
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 30 poz. 275