Dz.U. 2002 nr 32 poz. 306

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 200

2.

Uwaga !!! Ze względu na wielkość plików, rozporządzenie zostało podzielone na części.

☛ Część 1

☛ Część 2

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-03-30
Data wydania: 2002-03-29
Data wejścia w życie: 2002-04-01
Data obowiązywania: 2002-04-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 32 poz. 306