Dz.U. 2008 nr 186 poz. 1149

Dziennik Ustaw Nr 186 — 10050 — Poz. 1149 Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remon tów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 90

6) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych znisz czonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywio łu (Dz. U. Nr 99, poz. 642 i Nr 150, poz. 94

5) w załącz niku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pozycja 2 „Kujawsko-pomorskie” otrzymuje brzmienie: 1149 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Dziennik Ustaw Nr 186 — 10051 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10052 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10053 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10054 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10055 — Poz. 1149

2) pozycja 3 „Lubelskie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10056 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10057 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10058 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10059 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10060 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10061 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10062 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10063 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10064 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10065 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10066 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10067 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10068 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10069 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10070 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10071 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10072 — Poz. 1149

3) pozycja 5 „¸ódzkie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10073 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10074 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10075 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10076 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10077 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10078 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10079 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10080 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10081 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10082 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10083 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10084 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10085 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10086 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10087 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10088 — Poz. 1149

4) pozycja 6 „Małopolskie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10089 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10090 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10091 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10092 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10093 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10094 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10095 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10096 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10097 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10098 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10099 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10100 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10101 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10102 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10103 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10104 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10105 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10106 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10107 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10108 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10109 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10110 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10111 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10112 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10113 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10114 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10115 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10116 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10117 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10118 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10119 — Poz. 1149

5) pozycja 7 „Mazowieckie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10120 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10121 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10122 — Poz. 1149

6) pozycja 8 „Opolskie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10123 — Poz. 1149

7) pozycja 9 „Podkarpackie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10124 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10125 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10126 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10127 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10128 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10129 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10130 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10131 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10132 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10133 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10134 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10135 — Poz. 1149

8) pozycja 10 „Podlaskie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10136 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10137 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10138 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10139 — Poz. 1149

9) pozycja 11 „Pomorskie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10140 — Poz. 1149

10) pozycja 12 „Âląskie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10141 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10142 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10143 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10144 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10145 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10146 — Poz. 1149 1

1) pozycja 13 „Âwiętokrzyskie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10147 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10148 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10149 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10150 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10151 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10152 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10153 — Poz. 1149 1

2) pozycja 14 „Warmińsko-mazurskie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10154 — Poz. 1149 1

3) pozycja 16 „Zachodniopomorskie” otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 186 — 10155 — Poz. 1149 Dziennik Ustaw Nr 186 — 10156 — Poz. 1149

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2008-10-20
Data wydania: 2008-10-14
Data wejścia w życie: 2008-10-20
Data obowiązywania: 2008-10-20
Data wygaśnięcia: 2009-06-11
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 186 poz. 1149