Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1174

Dziennik Ustaw Nr 191 — 10527 — Poz. 1174 Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 18 czerwca 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Protokół z 1988 r. dotyczący Międzynarodo wej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzony w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 3 lutego 2000 r. Zgodnie z art. 5 ust. 3 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 21 października 2008 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że nastę pujące państwa stały się stronami protokołu w poda nych niżej datach: Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna 20 listopada 2001 r. Antigua i Barbuda 21 kwietnia 2000 r. Republika Argentyńska 3 lutego 2000 r. Związek Australijski 3 lutego 2000 r. Republika Azerbejdżanu 16 października 2004 r. Wspólnota Bahamów 3 lutego 2000 r. Ludowa Republika Bangladeszu 18 marca 2003 r. Barbados 11 listopada 2000 r. Królestwo Belgii 19 czerwca 2007 r. Belize 14 września 2007 r. Republika Bułgarii 13 lipca 2004 r. Republika Chile 3 lutego 2000 r. Chińska Republika Ludowa

1) 3 lutego 2000 r. Republika Chorwacji 30 kwietnia 2000 r. Republika Cypryjska 3 lutego 2000 r. Królestwo Danii 3 lutego 2000 r. Wspólnota Dominiki 21 września 2000 r. Arabska Republika Egiptu 3 lutego 2003 r. Państwo Erytrea 4 maja 2000 r. Republika Estońska 20 listopada 2003 r. Republika Wysp Fidżi 28 października 2004 r. Republika Finlandii 17 marca 2000 r. Republika Francuska 3 lutego 2000 r. Republika Grecka 3 lutego 2000 r. Grenada 29 września 2004 r. Gruzja 3 lutego 2000 r. Republika Gwatemali 1 grudnia 2000 r. Republika Gwinei Równikowej 3 lutego 2000 r. Królestwo Hiszpanii 3 lutego 2000 r. Republika Hondurasu 20 sierpnia 2005 r. Republika Indii 22 listopada 2000 r. Islamska Republika Iranu 31 stycznia 2007 r. Irlandia 24 grudnia 2003 r. Republika Islandii 12 sierpnia 2000 r. Jamajka 2 sierpnia 2003 r. Japonia 3 lutego 2000 r. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 14 stycznia 2004 r. Królestwo Kambodży 8 września 2001 r. Republika Kiribati 5 maja 2007 r. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 8 listopada 2001 r. Republika Korei 3 lutego 2000 r. Republika Kuby 25 stycznia 2006 r. Republika Liberii 3 lutego 2000 r. Republika Litewska 20 lipca 2006 r. Wielkie Księstwo Luksemburga 3 lutego 2000 r. Republika ¸otewska 3 lutego 2000 r. Republika Malawi 17 marca 2002 r. Republika Malediwów 20 sierpnia 2005 r. Republika Malty 3 lutego 2000 r. Republika Mauritiusu 17 marca 2003 r. Meksykańskie Stany Zjednoczone 3 lutego 2000 r. Republika Mołdowy 11 stycznia 2006 r. Mongolia 19 grudnia 2007 r. Królestwo Niderlandów

2) 3 lutego 2000 r. Republika Federalna Niemiec 3 lutego 2000 r. Republika Nikaragui 17 marca 2005 r. Królestwo Norwegii 3 lutego 2000 r. Nowa Zelandia 6 czerwca 2001 r. Sułtanat Omanu 3 lutego 2000 r. Islamska Republika Pakistanu 6 marca 2002 r. Republika Panamy 17 grudnia 2007 r. Republika Paragwaju 15 września 2004 r. Republika Portugalska 12 września 2000 r. 1174 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 1 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 1988 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. ———————

1) Dotyczy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong kongu od dnia 23 października 2002 r. oraz Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau od dnia 24 czerwca 2005 r. ———————

2) Dotyczy Antyli Niderlandzkich i Aruby. Dziennik Ustaw Nr 191 — 10528 — Poz. 1174 Federacja Rosyjska 18 listopada 2000 r. Rumunia 18 sierpnia 2001 r. Federacja Saint Kitts i Nevis 11 września 2004 r. Saint Lucia 20 sierpnia 2004 r. Saint Vincent i Grenadyny 9 stycznia 2002 r. Niezależne Państwo Samoa 18 sierpnia 2004 r. Republika Seszeli 3 lutego 2000 r. Republika Sierra Leone 26 października 2001 r. Republika Singapuru 3 lutego 2000 r. Republika Słowacka 3 lutego 2000 r. Republika Słowenii 3 lutego 2000 r. Stany Zjednoczone Ameryki 3 lutego 2000 r. Syryjska Republika Arabska 20 października 2001 r. Królestwo Szwecji 3 lutego 2000 r. Królestwo Tonga 15 września 2000 r. Republika Tunezyjska 3 lutego 2000 r. Tuvalu 30 września 2004 r. Ukraina 7 stycznia 2006 r. Wschodnia Republika Urugwaju 31 października 2003 r. Republika Vanuatu 3 lutego 2000 r. Boliwariańska Republika Wenezueli 3 lutego 2000 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

3) 8 czerwca 2000 r. Socjalistyczna Republika Wietnamu 27 sierpnia 2002 r. Republika Włoska 3 lutego 2000 r. Wyspy Cooka 30 września 2003 r. Republika Wysp Marshalla 3 lutego 2000 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Kremer ———————

3) Dotyczy: Guernsey, Jersey, Bermudów, Kajmanów, Falklandów, Gibraltaru i Wyspy Man od dnia 30 stycznia 2004 r.; Angu illa, Alderney i Montserrat od dnia 19 maja 2004 r.; Brytyj skich Wysp Dziewiczych i Âwiętej Heleny od dnia 10 czerw ca 2004 r.; Turks i Caicos od dnia 7 lipca 2004 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-27
Data wydania: 2008-09-01
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1174