Dz.U. 2009 nr 14 poz. 78

Dziennik Ustaw Nr 14 — 1788 — Poz. 78 78 KONWENCJA o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzona w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 28 sierpnia 2003 r. w Joensuu została sporządzona Konwencja o Europejskim Instytucie Leśnictwa, w następującym brzmieniu: Przekład KONWENCJA O EUROPEJSKIM INSTYTUCIE LEÂNICTWA Dziennik Ustaw Nr 14 — 1789 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1790 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1791 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1792 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1793 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1794 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1795 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1796 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1797 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1798 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1799 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1800 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1801 — Poz. 78 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1802 — Poz. 78 Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, — Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej konwencji, — postanowienia konwencji są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 26 września 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-01-29
Data wydania: 2008-09-26
Data wejścia w życie: 2009-01-12
Data obowiązywania: 2009-01-12
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 14 poz. 78