Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1522

Dziennik Ustaw Nr 198 — 14582 — Poz. 1522 1522 AKT GENEWSKI POROZUMIENIA HASKIEGO w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 2 lipca 1999 r. został przyjęty w Genewie Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie między narodowej rejestracji wzorów przemysłowych, w następującym brzmieniu: Przekład Dziennik Ustaw Nr 198 — 14583 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14584 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14585 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14586 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14587 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14588 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14589 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14590 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14591 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14592 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14593 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14594 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14595 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14596 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14597 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14598 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14599 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14600 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14601 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14602 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14603 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14604 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14605 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14606 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14607 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14608 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14609 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14610 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14611 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14612 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14613 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14614 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14615 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14616 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14617 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14618 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14619 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14620 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14621 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14622 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14623 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14624 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14625 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14626 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14627 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14628 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14629 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14630 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14631 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14632 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14633 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14634 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14635 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14636 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14637 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14638 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14639 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14640 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14641 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14642 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14643 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14644 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14645 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14646 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14647 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14648 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14649 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14650 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14651 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14652 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14653 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14654 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14655 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14656 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14657 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14658 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14659 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14660 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14661 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14662 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14663 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14664 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14665 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14666 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14667 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14668 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14669 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14670 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14671 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14672 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14673 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14674 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14675 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14676 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14677 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14678 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14679 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14680 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14681 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14682 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14683 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14684 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14685 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14686 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14687 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14688 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14689 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14690 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14691 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14692 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14693 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14694 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14695 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14696 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14697 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14698 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14699 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14700 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14701 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14702 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14703 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14704 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14705 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14706 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14707 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14708 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14709 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14710 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14711 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14712 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14713 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14714 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14715 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14716 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14717 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14718 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14719 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14720 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14721 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14722 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14723 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14724 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14725 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14726 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14727 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14728 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14729 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14730 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14731 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14732 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14733 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14734 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14735 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14736 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14737 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14738 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14739 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14740 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14741 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14742 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14743 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14744 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14745 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14746 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14747 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14748 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14749 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14750 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14751 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14752 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14753 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14754 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14755 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14756 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14757 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14758 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14759 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14760 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14761 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14762 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14763 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14764 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14765 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14766 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14767 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14768 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14769 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14770 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14771 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14772 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14773 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14774 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14775 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14776 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14777 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14778 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14779 — Poz. 1522 Dziennik Ustaw Nr 198 — 14780 — Poz. 1522 Po zaznajomieniu się z powyższym aktem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, — Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego aktu, — postanowienia aktu są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 30 września 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-26
Data wydania: 2008-09-30
Data wejścia w życie: 2009-07-02
Data obowiązywania: 2009-07-02
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1522