Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1379

Dziennik Ustaw Nr 26 — 1787 — Poz. 135

135 POPRAWKI przyjęte dnia 30 lipca 2010 r. do Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia 11 października 1985 r. Przekład Dziennik Ustaw Nr 26 — 1788 — Poz. 135 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1789 — Poz. 135 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1790 — Poz. 135 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1791 — Poz. 135 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1792 — Poz. 135 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1793 — Poz. 135

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-11-05
Data wydania: 2010-10-13
Data wejścia w życie: 2010-11-20
Data obowiązywania: 2010-11-20
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1379