Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1614

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2012 r. Pozycja 21 Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego Przekład Monitor Polski – 2 – Poz. 21

Monitor Polski – 3 – Poz. 21

Monitor Polski – 4 – Poz. 21

Monitor Polski – 5 – Poz. 21

Monitor Polski – 6 – Poz. 21

Monitor Polski – 7 – Poz. 21

Monitor Polski – 8 – Poz. 21

Monitor Polski – 9 – Poz. 21

Monitor Polski – 10 – Poz. 21

Monitor Polski – 11 – Poz. 21

Monitor Polski – 12 – Poz. 21

Monitor Polski – 13 – Poz. 21

Monitor Polski – 14 – Poz. 21

Monitor Polski – 15 – Poz. 21

Monitor Polski – 16 – Poz. 21

Monitor Polski – 17 – Poz. 21

Monitor Polski – 18 – Poz. 21

Monitor Polski – 19 – Poz. 21

Monitor Polski – 20 – Poz. 21

Monitor Polski – 21 – Poz. 21

Monitor Polski – 22 – Poz. 21

Monitor Polski – 23 – Poz. 21

Monitor Polski – 24 – Poz. 21

Monitor Polski – 25 – Poz. 21

Monitor Polski – 26 – Poz. 21

Monitor Polski – 27 – Poz. 21

Monitor Polski – 28 – Poz. 21

Monitor Polski – 29 – Poz. 21

Monitor Polski – 30 – Poz. 21

Monitor Polski – 31 – Poz. 21

Monitor Polski – 32 – Poz. 21

Przekład Monitor Polski – 33 – Poz. 21

Monitor Polski – 34 – Poz. 21

Monitor Polski – 35 – Poz. 21

Monitor Polski – 36 – Poz. 21

Monitor Polski – 37 – Poz. 21

Monitor Polski – 38 – Poz. 21

Monitor Polski – 39 – Poz. 21

Monitor Polski – 40 – Poz. 21

Monitor Polski – 41 – Poz. 21

Monitor Polski – 42 – Poz. 21

Monitor Polski – 43 – Poz. 21

Monitor Polski – 44 – Poz. 21

Monitor Polski – 45 – Poz. 21

Monitor Polski – 46 – Poz. 21

Monitor Polski – 47 – Poz. 21

Monitor Polski – 48 – Poz. 21

Monitor Polski – 49 – Poz. 21

Monitor Polski – 50 – Poz. 21

Monitor Polski – 51 – Poz. 21

Monitor Polski – 52 – Poz. 21

Monitor Polski – 53 – Poz. 21

Monitor Polski – 54 – Poz. 21

Monitor Polski – 55 – Poz. 21

Monitor Polski – 56 – Poz. 21

Monitor Polski – 57 – Poz. 21

Monitor Polski – 58 – Poz. 21

Monitor Polski – 59 – Poz. 21

Monitor Polski – 60 – Poz. 21

Monitor Polski – 61 – Poz. 21

Monitor Polski – 62 – Poz. 21

Monitor Polski – 63 – Poz. 21

Monitor Polski – 64 – Poz. 21

Monitor Polski – 65 – Poz. 21

Monitor Polski – 66 – Poz. 21

Monitor Polski – 67 – Poz. 21

Monitor Polski – 68 – Poz. 21

Monitor Polski – 69 – Poz. 21

Monitor Polski – 70 – Poz. 21

Monitor Polski – 71 – Poz. 21

Monitor Polski – 72 – Poz. 21

Monitor Polski – 73 – Poz. 21

Monitor Polski – 74 – Poz. 21

Monitor Polski – 75 – Poz. 21

Monitor Polski – 76 – Poz. 21

Monitor Polski – 77 – Poz. 21

Monitor Polski – 78 – Poz. 21

Monitor Polski – 79 – Poz. 21

Monitor Polski – 80 – Poz. 21

Monitor Polski – 81 – Poz. 21

Monitor Polski – 82 – Poz. 21

Monitor Polski – 83 – Poz. 21

Monitor Polski – 84 – Poz. 21

Monitor Polski – 85 – Poz. 21

Monitor Polski – 86 – Poz. 21

Monitor Polski – 87 – Poz. 21

Monitor Polski – 88 – Poz. 21

Monitor Polski – 89 – Poz. 21

Monitor Polski – 90 – Poz. 21

Monitor Polski – 91 – Poz. 21

Monitor Polski – 92 – Poz. 21

Monitor Polski – 93 – Poz. 21

Monitor Polski – 94 – Poz. 21

Monitor Polski – 95 – Poz. 21

Monitor Polski – 96 – Poz. 21

Monitor Polski – 97 – Poz. 21

Monitor Polski – 98 – Poz. 21

Monitor Polski – 99 – Poz. 21

Monitor Polski – 100 – Poz. 21

Monitor Polski – 101 – Poz. 21

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-22
Data wydania: 2010-12-01
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1614