Dz.U. 2010 nr 32 poz. 170

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 708 MeMoranduM o porozuMieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), podpisane w Nowym Jorku dnia 26 października 2010 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: Dnia 26 października 2010 r. w Nowym Jorku zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjed noczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), w następującym brzmieniu: Przekład

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 88 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 109 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 110 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 111 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 112 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 113 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 114 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 115 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 116 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 117 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 118 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 119 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 120 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 121 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 122 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 123 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 124 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 125 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 126 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 127 – Poz. 708

Dziennik Ustaw – 128 – Poz. 708

Po zaznajomieniu się z powyższym Memorandum o Porozumieniu, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: – zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, – jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, – będzie niezmiennie zachowywane. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 8 lutego 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-03-04
Data wydania: 2010-02-12
Data wejścia w życie: 2010-06-05
Data obowiązywania: 2010-06-05
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 32 poz. 170