Dz.U. 2010 nr 40 poz. 221

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 206 Zmiana ZałącZnika Finansowego do Umowy w sprawie sekretariatu Partnerstwa wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy nordyckim Bankiem inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a ministerstwem Transportu i komunikacji królestwa norwegii, ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, ministerstwem Transportu królestwa Danii, ministerstwem spraw gospodarczych i komunikacji Republiki estońskiej, ministerstwem Transportu i komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju miast Republiki Federalnej niemiec, ministerstwem Transportu Republiki łotewskiej, ministerstwem Transportu i komunikacji Republiki Litewskiej, ministerstwem infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem królestwa szwecji, ministerstwem Transportu i komunikacji Republiki Białorusi Przekład Monitor Polski – 2 – Poz. 206

Monitor Polski – 3 – Poz. 206

Monitor Polski – 4 – Poz. 206

Monitor Polski – 5 – Poz. 206

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-03-16
Data wydania: 2010-01-08
Data wejścia w życie: 2010-03-31
Data obowiązywania: 2010-03-31
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 40 poz. 221