Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641

Dziennik Ustaw Nr 110 — 6294 — Poz. 641

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z artyku łem 14 Umowy europejskiej dotyczącej międzynaro dowego przewozu drogowego towarów niebezpiecz nych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 wrześ nia 1957 r., weszły w życie dnia 1 stycznia 2011 r. zmiany do załączników A i B do powyższej umowy. Jednolity tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględ niający zmiany znowelizowanych załączników A i B stanowiących integralną część umowy, ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski 641 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Załącznik do oświadczenia rządowego stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru.) Dziennik Ustaw Nr 110 — 6294 — Poz. 641

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z artyku łem 14 Umowy europejskiej dotyczącej międzynaro dowego przewozu drogowego towarów niebezpiecz nych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 wrześ nia 1957 r., weszły w życie dnia 1 stycznia 2011 r. zmiany do załączników A i B do powyższej umowy. Jednolity tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględ niający zmiany znowelizowanych załączników A i B stanowiących integralną część umowy, ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski 641 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Załącznik do oświadczenia rządowego stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1511/W/C/2011 — iii —

— iv —

— v —

— vi —

— vii —

— viii —

— ix —

— x —

— xi —

— xii —

— xiii —

— xv —

— xvi —

— 1 —

— 3 —

— 5 —

— 6 —

— 7 —

— 8 —

— 9 —

— 10 —

— 11 —

— 12 —

— 13 —

— 15 —

— 16 —

— 17 —

— 18 —

— 19 —

— 20 —

— 21 —

— 22 —

— 23 —

— 24 —

— 25 —

— 26 —

— 27 —

— 28 —

— 29 —

— 30 —

— 31 —

— 32 —

— 33 —

— 34 —

— 35 —

— 36 —

— 37 —

— 38 —

— 39 —

— 40 —

— 41 —

— 42 —

— 43 —

— 44 —

— 45 —

— 47 —

— 48 —

— 49 —

— 50 —

— 51 —

— 52 —

— 53 —

— 54 —

— 55 —

— 56 —

— 57 —

— 58 —

— 59 —

— 61 —

— 62 —

— 63 —

— 64 —

— 65 —

— 66 —

— 67 —

— 68 —

— 69 —

— 70 —

— 71 —

— 72 —

— 73 —

— 74 —

— 75 —

— 76 —

— 77 —

— 78 —

— 79 —

— 80 —

— 81 —

— 82 —

— 83 —

— 84 —

— 85 —

— 86 —

— 87 —

— 88 —

— 89 —

— 90 —

— 91 —

— 92 — — 93 —

— 95 —

— 96 —

— 97 —

— 98 —

— 99 —

— 101 —

— 102 —

— 103 — — 104 — — 105 —

— 106 —

— 107 —

— 108 —

— 109 —

— 110 —

— 111 —

— 112 —

— 113 —

— 114 —

— 115 —

— 116 —

— 117 —

— 118 —

— 119 —

— 120 —

— 121 —

— 122 —

— 123 —

— 124 —

— 125 —

— 126 —

— 127 —

— 128 —

— 129 —

— 130 —

— 131 —

— 132 —

— 133 —

— 134 —

— 135 —

— 136 —

— 137 —

— 138 —

— 139 —

— 140 —

— 141 —

— 142 —

— 143 —

— 144 —

— 145 —

— 146 —

— 147 —

— 148 —

— 149 —

— 150 —

— 151 —

— 152 —

— 153 —

— 154 —

— 155 —

— 156 —

— 157 —

— 158 —

— 159 —

— 160 —

— 161 —

— 162 —

— 163 —

— 164 —

— 165 —

— 166 —

— 167 —

— 168 —

— 169 —

— 170 —

— 171 —

— 172 —

— 173 —

— 174 —

— 175 —

— 176 —

— 177 —

— 178 —

— 179 —

— 180 —

— 181 —

— 182 —

— 183 —

— 184 —

— 185 —

— 186 —

— 187 —

— 188 —

— 189 —

— 190 —

— 191 —

— 192 —

— 193 —

— 194 —

— 195 —

— 196 —

— 197 —

— 198 —

— 199 —

— 200 —

— 201 —

— 202 —

— 203 —

— 204 —

— 205 —

— 206 —

— 207 —

— 208 —

— 209 —

— 210 —

— 211 —

— 212 —

— 213 —

— 214 —

— 215 —

— 216 —

— 217 —

— 218 —

— 219 —

— 220 —

— 221 —

— 222 —

— 223 —

— 224 —

— 225 —

— 226 —

— 227 —

— 228 —

— 229 —

— 230 —

— 231 —

— 232 —

— 233 —

— 234 —

— 235 —

— 236 —

— 237 —

— 238 —

— 239 —

— 240 —

— 241 —

— 242 —

— 243 —

— 244 —

— 245 —

— 246 —

— 247 —

— 248 —

— 249 —

— 250 —

— 251 —

— 253 —

— 254 —

— 255 —

— 256 —

— 257 —

— 258 —

— 259 —

— 260 —

— 261 —

— 262 —

— 263 —

— 265 —

— 266 —

— 267 —

— 268 —

— 269 —

— 270 —

— 271 —

— 272 —

— 273 —

— 274 —

— 275 —

— 276 —

— 278 —

— 279 —

— 280 —

— 281 —

— 282 —

— 283 —

— 284 —

— 285 —

— 286 —

— 287 —

— 288 —

— 289 —

— 290 —

— 291 —

— 292 —

— 293 —

— 294 —

— 295 —

— 296 —

— 297 —

— 298 —

— 299 —

— 300 —

— 301 —

— 302 —

— 303 —

— 304 —

— 305 —

— 306 —

— 307 —

— 308 —

— 309 —

— 310 —

— 311 —

— 312 —

— 313 —

— 314 —

— 315 —

— 316 —

— 317 —

— 318 —

— 319 —

— 320 —

— 321 —

— 322 —

— 323 —

— 324 —

— 325 —

— 326 —

— 327 —

— 328 —

— 329 —

— 330 —

— 331 —

— 332 —

— 333 —

— 334 —

— 335 —

— 336 —

— 337 —

— 338 —

— 339 —

— 340 —

— 341 —

— 342 —

— 343 —

— 344 —

— 345 —

— 346 —

— 347 —

— 348 —

— 349 —

— 350 —

— 351 —

— 352 —

— 353 —

— 354 —

— 355 —

— 356 —

— 357 —

— 358 —

— 359 —

— 360 —

— 361 —

— 362 —

— 363 —

— 364 —

— 365 —

— 366 —

— 367 —

— 368 —

— 369 —

— 370 —

— 371 —

— 372 —

— 373 —

— 374 —

— 375 —

— 376 —

— 377 —

— 378 —

— 379 —

— 380 —

— 381 —

— 382 —

— 383 —

— 384 —

— 385 —

— 386 —

— 387 —

— 388 —

— 389 —

— 390 —

— 391 —

— 392 —

— 393 —

— 394 —

— 395 —

— 396 —

— 397 —

— 398 —

— 399 —

— 400 —

— 401 — — 402 — — 403 — — 404 — — 405 — — 406 — — 407 — — 408 — — 409 — — 410 — — 411 — — 412 — — 413 — — 414 — — 415 — — 416 — — 417 — — 418 — — 419 — — 420 — — 421 — — 422 — — 423 — — 424 — — 425 — — 426 — — 427 — — 428 — — 429 — — 430 — — 431 — — 432 — — 433 — — 434 — — 435 — — 436 — — 437 — — 438 — — 439 — — 440 — — 441 — — 442 — — 443 — — 444 — — 445 — — 446 — — 447 — — 448 — — 449 — — 450 — — 451 — — 452 — — 453 — — 454 — — 455 — — 456 — — 457 — — 458 — — 459 — — 460 — — 461 — — 462 — — 463 — — 464 — — 465 — — 466 — — 467 — — 468 — — 469 — — 470 — — 471 — — 472 — — 473 — — 474 — — 475 — — 476 — — 477 — — 478 — — 479 — — 480 — — 481 — — 482 — — 483 — — 484 — — 485 — — 486 — — 487 — — 488 — — 489 — — 490 — — 491 — — 492 — — 493 — — 494 — — 495 — — 496 — — 497 — — 498 — — 499 — — 500 — — 501 —

— 502 —

— 503 —

— 504 —

— 505 —

— 506 —

— 507 —

— 508 —

— 509 —

— 510 —

— 511 —

— 512 —

— 513 —

— 514 —

— 515 —

— 516 —

— 517 —

— 518 —

— 519 —

— 520 —

— 521 —

— 522 —

— 523 —

— 524 —

— 525 —

— 526 —

— 527 —

— 528 —

— 529 —

— 530 —

— 531 —

— 532 —

— 533 —

— 534 —

— 535 —

— 536 —

— 537 —

— 538 —

— 539 —

— 540 —

— 541 —

— 542 —

— 543 —

— 544 —

— 545 —

— 546 —

— 547 —

— 548 —

— 549 —

— 550 —

— 551 —

— 552 —

— 553 —

— 554 —

— 555 —

— 556 —

— 557 —

— 558 —

— 559 —

— 560 —

— 561 —

— 562 —

— 563 —

— 564 —

— 565 —

— 566 —

— 567 —

— 568 —

— 569 —

— 570 —

— 571 —

— 572 —

— 573 —

— NOTATKI — — NOTATKI — — NOTATKI — ww w. rc l.g ov .p l Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1511/W/C/2011w ww .rc l.g ov .p l — iii —

ww w. rc l.g ov .p l — iv —

ww w. rc l.g ov .p l — v —

ww w. rc l.g ov .p l — vi — w ww .rc l.g ov .p l — vii —

ww w. rc l.g ov .p l — viii —

ww w. rc l.g ov .p l — ix —

ww w. rc l.g ov .p l — x —

ww w. rc l.g ov .p l — xi —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 1 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 3 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 5 —

ww w. rc l.g ov .p l — 6 —

ww w. rc l.g ov .p l — 7 —

ww w. rc l.g ov .p l — 8 —

ww w. rc l.g ov .p l — 9 —

ww w. rc l.g ov .p l — 10 —

ww w. rc l.g ov .p l — 11 —

ww w. rc l.g ov .p l — 12 —

ww w. rc l.g ov .p l — 13 —

ww w. rc l.g ov .p l — 14 —

ww w. rc l.g ov .p l — 15 —

ww w. rc l.g ov .p l — 16 —

ww w. rc l.g ov .p l — 17 —

ww w. rc l.g ov .p l — 18 —

ww w. rc l.g ov .p l — 19 —

ww w. rc l.g ov .p l — 20 —

ww w. rc l.g ov .p l — 21 —

ww w. rc l.g ov .p l — 22 —

ww w. rc l.g ov .p l — 23 —

ww w. rc l.g ov .p l — 24 —

ww w. rc l.g ov .p l — 25 —

ww w. rc l.g ov .p l — 26 —

ww w. rc l.g ov .p l — 27 —

ww w. rc l.g ov .p l — 28 —

ww w. rc l.g ov .p l — 29 —

ww w. rc l.g ov .p l — 30 —

ww w. rc l.g ov .p l — 31 —

ww w. rc l.g ov .p l — 32 —

ww w. rc l.g ov .p l — 33 —

ww w. rc l.g ov .p l — 34 —

ww w. rc l.g ov .p l — 35 —

ww w. rc l.g ov .p l — 36 —

ww w. rc l.g ov .p l — 37 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 39 —

ww w. rc l.g ov .p l — 40 —

ww w. rc l.g ov .p l — 41 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 43 —

ww w. rc l.g ov .p l — 44 —

ww w. rc l.g ov .p l — 45 —

ww w. rc l.g ov .p l — 46 —

ww w. rc l.g ov .p l — 47 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 49 —

ww w. rc l.g ov .p l — 50 —

ww w. rc l.g ov .p l — 51 —

ww w. rc l.g ov .p l — 52 —

ww w. rc l.g ov .p l — 53 —

ww w. rc l.g ov .p l — 54 —

ww w. rc l.g ov .p l — 55 —

ww w. rc l.g ov .p l — 56 —

ww w. rc l.g ov .p l — 57 —

ww w. rc l.g ov .p l — 58 —

ww w. rc l.g ov .p l — 59 —

ww w. rc l.g ov .p l — 60 —

ww w. rc l.g ov .p l — 61 —

ww w. rc l.g ov .p l — 62 —

ww w. rc l.g ov .p l — 63 —

ww w. rc l.g ov .p l — 64 —

ww w. rc l.g ov .p l — 65 —

ww w. rc l.g ov .p l — 66 —

ww w. rc l.g ov .p l — 67 —

ww w. rc l.g ov .p l — 68 —

ww w. rc l.g ov .p l — 69 —

ww w. rc l.g ov .p l — 70 —

ww w. rc l.g ov .p l — 71 —

ww w. rc l.g ov .p l — 72 —

ww w. rc l.g ov .p l — 73 —

ww w. rc l.g ov .p l — 74 —

ww w. rc l.g ov .p l — 75 —

ww w. rc l.g ov .p l — 76 —

ww w. rc l.g ov .p l — 77 —

ww w. rc l.g ov .p l — 78 —

ww w. rc l.g ov .p l — 79 —

ww w. rc l.g ov .p l — 80 —

ww w. rc l.g ov .p l — 81 —

ww w. rc l.g ov .p l — 82 —

ww w. rc l.g ov .p l — 83 —

ww w. rc l.g ov .p l — 84 —

ww w. rc l.g ov .p l — 85 —

ww w. rc l.g ov .p l — 86 —

ww w. rc l.g ov .p l — 87 —

ww w. rc l.g ov .p l — 88 —

ww w. rc l.g ov .p l — 89 —

ww w. rc l.g ov .p l — 90 —

ww w. rc l.g ov .p l — 91 —

ww w. rc l.g ov .p l — 92 —

ww w. rc l.g ov .p l — 93 —

ww w. rc l.g ov .p l — 94 —

ww w. rc l.g ov .p l — 95 —

ww w. rc l.g ov .p l — 96 —

ww w. rc l.g ov .p l — 97 —

ww w. rc l.g ov .p l — 98 —

ww w. rc l.g ov .p l — 99 —

ww w. rc l.g ov .p l — 100 —

ww w. rc l.g ov .p l — 101 —

ww w. rc l.g ov .p l — 102 —

ww w. rc l.g ov .p l — 103 —

ww w. rc l.g ov .p l — 104 —

ww w. rc l.g ov .p l — 105 —

ww w. rc l.g ov .p l — 106 —

ww w. rc l.g ov .p l — 107 —

ww w. rc l.g ov .p l — 108 —

ww w. rc l.g ov .p l — 109 —

ww w. rc l.g ov .p l — 110 —

ww w. rc l.g ov .p l — 111 —

ww w. rc l.g ov .p l — 112 —

ww w. rc l.g ov .p l — 113 —

ww w. rc l.g ov .p l — 114 —

ww w. rc l.g ov .p l — 115 —

ww w. rc l.g ov .p l — 116 —

ww w. rc l.g ov .p l — 117 —

ww w. rc l.g ov .p l — 118 —

ww w. rc l.g ov .p l — 119 —

ww w. rc l.g ov .p l — 120 —

ww w. rc l.g ov .p l — 121 —

ww w. rc l.g ov .p l — 122 —

ww w. rc l.g ov .p l — 123 —

ww w. rc l.g ov .p l — 124 —

ww w. rc l.g ov .p l — 125 —

ww w. rc l.g ov .p l — 126 —

ww w. rc l.g ov .p l — 127 —

ww w. rc l.g ov .p l — 128 —

ww w. rc l.g ov .p l — 129 —

ww w. rc l.g ov .p l — 130 —

ww w. rc l.g ov .p l — 131 —

ww w. rc l.g ov .p l — 132 —

ww w. rc l.g ov .p l — 133 —

ww w. rc l.g ov .p l — 134 —

ww w. rc l.g ov .p l — 135 —

ww w. rc l.g ov .p l — 136 —

ww w. rc l.g ov .p l — 137 —

ww w. rc l.g ov .p l — 138 —

ww w. rc l.g ov .p l — 139 —

ww w. rc l.g ov .p l — 140 —

ww w. rc l.g ov .p l — 141 —

ww w. rc l.g ov .p l — 142 —

ww w. rc l.g ov .p l — 143 —

ww w. rc l.g ov .p l — 144 —

ww w. rc l.g ov .p l — 145 —

ww w. rc l.g ov .p l — 146 —

ww w. rc l.g ov .p l — 147 —

ww w. rc l.g ov .p l — 148 —

ww w. rc l.g ov .p l — 149 —

ww w. rc l.g ov .p l — 150 —

ww w. rc l.g ov .p l — 151 —

ww w. rc l.g ov .p l — 152 —

ww w. rc l.g ov .p l — 153 —

ww w. rc l.g ov .p l — 154 —

ww w. rc l.g ov .p l — 155 —

ww w. rc l.g ov .p l — 156 —

ww w. rc l.g ov .p l — 157 —

ww w. rc l.g ov .p l — 158 —

ww w. rc l.g ov .p l — 159 —

ww w. rc l.g ov .p l — 160 —

ww w. rc l.g ov .p l — 161 —

ww w. rc l.g ov .p l — 162 —

ww w. rc l.g ov .p l — 163 —

ww w. rc l.g ov .p l — 164 —

ww w. rc l.g ov .p l — 165 —

ww w. rc l.g ov .p l — 166 —

ww w. rc l.g ov .p l — 167 —

ww w. rc l.g ov .p l — 168 —

ww w. rc l.g ov .p l — 169 —

ww w. rc l.g ov .p l — 170 —

ww w. rc l.g ov .p l — 171 —

ww w. rc l.g ov .p l — 172 —

ww w. rc l.g ov .p l — 173 —

ww w. rc l.g ov .p l — 174 —

ww w. rc l.g ov .p l — 175 —

ww w. rc l.g ov .p l — 176 —

ww w. rc l.g ov .p l — 177 —

ww w. rc l.g ov .p l — 178 —

ww w. rc l.g ov .p l — 179 —

ww w. rc l.g ov .p l — 180 —

ww w. rc l.g ov .p l — 181 —

ww w. rc l.g ov .p l — 182 —

ww w. rc l.g ov .p l — 183 —

ww w. rc l.g ov .p l — 184 —

ww w. rc l.g ov .p l — 185 —

ww w. rc l.g ov .p l — 186 —

ww w. rc l.g ov .p l — 187 —

ww w. rc l.g ov .p l — 188 —

ww w. rc l.g ov .p l — 189 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 191 —

ww w. rc l.g ov .p l — 192 —

ww w. rc l.g ov .p l — 193 —

ww w. rc l.g ov .p l — 194 —

ww w. rc l.g ov .p l — 195 —

ww w. rc l.g ov .p l — 196 —

ww w. rc l.g ov .p l — 197 —

ww w. rc l.g ov .p l — 198 —

ww w. rc l.g ov .p l — 199 —

ww w. rc l.g ov .p l — 200 —

ww w. rc l.g ov .p l — 201 —

ww w. rc l.g ov .p l — 202 —

ww w. rc l.g ov .p l — 203 —

ww w. rc l.g ov .p l — 204 —

ww w. rc l.g ov .p l — 205 —

ww w. rc l.g ov .p l — 206 —

ww w. rc l.g ov .p l — 207 —

ww w. rc l.g ov .p l — 208 —

ww w. rc l.g ov .p l — 209 —

ww w. rc l.g ov .p l — 210 —

ww w. rc l.g ov .p l — 211 —

ww w. rc l.g ov .p l — 212 —

ww w. rc l.g ov .p l — 213 —

ww w. rc l.g ov .p l — 214 —

ww w. rc l.g ov .p l — 215 —

ww w. rc l.g ov .p l — 216 —

ww w. rc l.g ov .p l — 217 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 219 —

ww w. rc l.g ov .p l — 220 —

ww w. rc l.g ov .p l — 221 —

ww w. rc l.g ov .p l — 222 —

ww w. rc l.g ov .p l — 223 —

ww w. rc l.g ov .p l — 224 —

ww w. rc l.g ov .p l — 225 —

ww w. rc l.g ov .p l — 226 —

ww w. rc l.g ov .p l — 227 —

ww w. rc l.g ov .p l — 228 —

ww w. rc l.g ov .p l — 229 —

ww w. rc l.g ov .p l — 230 —

ww w. rc l.g ov .p l — 231 —

ww w. rc l.g ov .p l — 232 —

ww w. rc l.g ov .p l — 233 —

ww w. rc l.g ov .p l — 234 —

ww w. rc l.g ov .p l — 235 —

ww w. rc l.g ov .p l — 236 —

ww w. rc l.g ov .p l — 237 —

ww w. rc l.g ov .p l — 238 —

ww w. rc l.g ov .p l — 239 —

ww w. rc l.g ov .p l — 240 —

ww w. rc l.g ov .p l — 241 —

ww w. rc l.g ov .p l — 242 —

ww w. rc l.g ov .p l — 243 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 245 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 247 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 249 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 251 —

ww w. rc l.g ov .p l — 252 —

ww w. rc l.g ov .p l — 253 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 255 —

ww w. rc l.g ov .p l — 256 —

ww w. rc l.g ov .p l — 257 —

ww w. rc l.g ov .p l — 258 —

ww w. rc l.g ov .p l — 259 —

ww w. rc l.g ov .p l — 260 —

ww w. rc l.g ov .p l — 261 —

ww w. rc l.g ov .p l — 262 —

ww w. rc l.g ov .p l — 263 —

ww w. rc l.g ov .p l — 264 —

ww w. rc l.g ov .p l — 265 —

ww w. rc l.g ov .p l — 266 —

ww w. rc l.g ov .p l — 267 —

ww w. rc l.g ov .p l — 268 —

ww w. rc l.g ov .p l — 269 —

ww w. rc l.g ov .p l — 270 —

ww w. rc l.g ov .p l — 271 —

ww w. rc l.g ov .p l — 272 —

ww w. rc l.g ov .p l — 273 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 275 —

ww w. rc l.g ov .p l — 276 —

ww w. rc l.g ov .p l — 277 —

ww w. rc l.g ov .p l — 278 —

ww w. rc l.g ov .p l — 279 —

ww w. rc l.g ov .p l — 280 —

ww w. rc l.g ov .p l — 281 —

ww w. rc l.g ov .p l — 282 —

ww w. rc l.g ov .p l — 283 —

ww w. rc l.g ov .p l — 284 —

ww w. rc l.g ov .p l — 285 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 287 —

ww w. rc l.g ov .p l — 288 —

ww w. rc l.g ov .p l — 289 —

ww w. rc l.g ov .p l — 290 —

ww w. rc l.g ov .p l — 291 —

ww w. rc l.g ov .p l — 292 —

ww w. rc l.g ov .p l — 293 —

ww w. rc l.g ov .p l — 294 —

ww w. rc l.g ov .p l — 295 —

ww w. rc l.g ov .p l — 296 —

ww w. rc l.g ov .p l — 297 —

ww w. rc l.g ov .p l — 298 —

ww w. rc l.g ov .p l — 299 —

ww w. rc l.g ov .p l — 300 —

ww w. rc l.g ov .p l — 301 —

ww w. rc l.g ov .p l — 302 —

ww w. rc l.g ov .p l — 303 —

ww w. rc l.g ov .p l — 304 —

ww w. rc l.g ov .p l — 305 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 307 —

ww w. rc l.g ov .p l — 308 —

ww w. rc l.g ov .p l — 309 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 311 —

ww w. rc l.g ov .p l — 312 —

ww w. rc l.g ov .p l — 313 —

ww w. rc l.g ov .p l — 314 —

ww w. rc l.g ov .p l — 315 —

ww w. rc l.g ov .p l — 316 —

ww w. rc l.g ov .p l — 317 —

ww w. rc l.g ov .p l — 318 —

ww w. rc l.g ov .p l — 319 —

ww w. rc l.g ov .p l — 320 —

ww w. rc l.g ov .p l — 321 —

ww w. rc l.g ov .p l — 322 —

ww w. rc l.g ov .p l — 323 —

ww w. rc l.g ov .p l — 324 —

ww w. rc l.g ov .p l — 325 —

ww w. rc l.g ov .p l — 326 —

ww w. rc l.g ov .p l — 327 —

ww w. rc l.g ov .p l — 328 —

ww w. rc l.g ov .p l — 329 —

ww w. rc l.g ov .p l — 330 —

ww w. rc l.g ov .p l — 331 —

ww w. rc l.g ov .p l — 332 —

ww w. rc l.g ov .p l — 333 —

ww w. rc l.g ov .p l — 334 —

ww w. rc l.g ov .p l — 335 —

ww w. rc l.g ov .p l — 336 —

ww w. rc l.g ov .p l — 337 —

ww w. rc l.g ov .p l — 338 —

ww w. rc l.g ov .p l — 339 —

ww w. rc l.g ov .p l — 340 —

ww w. rc l.g ov .p l — 341 —

ww w. rc l.g ov .p l — 342 —

ww w. rc l.g ov .p l — 343 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 345 —

ww w. rc l.g ov .p l — 346 —

ww w. rc l.g ov .p l — 347 —

ww w. rc l.g ov .p l — 348 —

ww w. rc l.g ov .p l — 349 —

ww w. rc l.g ov .p l — 350 —

ww w. rc l.g ov .p l — 351 —

ww w. rc l.g ov .p l — 352 —

ww w. rc l.g ov .p l — 353 —

ww w. rc l.g ov .p l — 354 —

ww w. rc l.g ov .p l — 355 —

ww w. rc l.g ov .p l — 356 —

ww w. rc l.g ov .p l — 357 —

ww w. rc l.g ov .p l — 358 —

ww w. rc l.g ov .p l — 359 —

ww w. rc l.g ov .p l — 360 —

ww w. rc l.g ov .p l — 361 —

ww w. rc l.g ov .p l — 362 —

ww w. rc l.g ov .p l — 363 —

ww w. rc l.g ov .p l — 364 —

ww w. rc l.g ov .p l — 365 —

ww w. rc l.g ov .p l — 366 —

ww w. rc l.g ov .p l — 367 —

ww w. rc l.g ov .p l — 368 —

ww w. rc l.g ov .p l — 369 —

ww w. rc l.g ov .p l — 370 —

ww w. rc l.g ov .p l — 371 —

ww w. rc l.g ov .p l — 372 —

ww w. rc l.g ov .p l — 373 —

ww w. rc l.g ov .p l — 374 —

ww w. rc l.g ov .p l — 375 —

ww w. rc l.g ov .p l — 376 —

ww w. rc l.g ov .p l — 377 —

ww w. rc l.g ov .p l — 378 —

ww w. rc l.g ov .p l — 379 —

ww w. rc l.g ov .p l — 380 —

ww w. rc l.g ov .p l — 381 —

ww w. rc l.g ov .p l — 382 —

ww w. rc l.g ov .p l — 383 —

ww w. rc l.g ov .p l — 384 —

ww w. rc l.g ov .p l — 385 —

ww w. rc l.g ov .p l — 386 —

ww w. rc l.g ov .p l — 387 —

ww w. rc l.g ov .p l — 388 —

ww w. rc l.g ov .p l — 389 —

ww w. rc l.g ov .p l — 390 —

ww w. rc l.g ov .p l — 391 —

ww w. rc l.g ov .p l w ww .rc l.g ov .p l — 393 —

ww w. rc l.g ov .p l — 394 —

ww w. rc l.g ov .p l — 395 —

ww w. rc l.g ov .p l — 396 —

ww w. rc l.g ov .p l — 397 —

ww w. rc l.g ov .p l — 398 —

ww w. rc l.g ov .p l — 399 —

ww w. rc l.g ov .p l — 400 —

ww w. rc l.g ov .p l — 401 —

ww w. rc l.g ov .p l — 402 —

ww w. rc l.g ov .p l — 403 —

ww w. rc l.g ov .p l — 404 —

ww w. rc l.g ov .p l — 405 —

ww w. rc l.g ov .p l — 406 —

ww w. rc l.g ov .p l — 407 —

ww w. rc l.g ov .p l — 408 —

ww w. rc l.g ov .p l — 409 —

ww w. rc l.g ov .p l — 410 —

ww w. rc l.g ov .p l — 411 —

ww w. rc l.g ov .p l — 412 —

ww w. rc l.g ov .p l — 413 —

ww w. rc l.g ov .p l — 414 —

ww w. rc l.g ov .p l — 415 —

ww w. rc l.g ov .p l — 416 —

ww w. rc l.g ov .p l — 417 —

ww w. rc l.g ov .p l — 418 —

ww w. rc l.g ov .p l — 419 —

ww w. rc l.g ov .p l — 420 —

ww w. rc l.g ov .p l — 421 —

ww w. rc l.g ov .p l — 422 —

ww w. rc l.g ov .p l — 423 —

ww w. rc l.g ov .p l — 424 —

ww w. rc l.g ov .p l — 425 —

ww w. rc l.g ov .p l — 426 —

ww w. rc l.g ov .p l — 427 —

ww w. rc l.g ov .p l — 428 —

ww w. rc l.g ov .p l — 429 —

ww w. rc l.g ov .p l — 430 —

ww w. rc l.g ov .p l — 431 —

ww w. rc l.g ov .p l — 432 —

ww w. rc l.g ov .p l — 433 —

ww w. rc l.g ov .p l — 434 —

ww w. rc l.g ov .p l — 435 —

ww w. rc l.g ov .p l — 436 —

ww w. rc l.g ov .p l — 437 —

ww w. rc l.g ov .p l — 438 —

ww w. rc l.g ov .p l — 439 —

ww w. rc l.g ov .p l — 440 —

ww w. rc l.g ov .p l — 441 —

ww w. rc l.g ov .p l — 442 —

ww w. rc l.g ov .p l — 443 —

ww w. rc l.g ov .p l — 444 —

ww w. rc l.g ov .p l — 445 —

ww w. rc l.g ov .p l — 446 —

ww w. rc l.g ov .p l — 447 —

ww w. rc l.g ov .p l — 448 —

ww w. rc l.g ov .p l — 449 —

ww w. rc l.g ov .p l — 450 —

ww w. rc l.g ov .p l — 451 —

ww w. rc l.g ov .p l — 452 —

ww w. rc l.g ov .p l — 453 —

ww w. rc l.g ov .p l — 454 —

ww w. rc l.g ov .p l — 455 —

ww w. rc l.g ov .p l — 456 —

ww w. rc l.g ov .p l — 457 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 459 —

ww w. rc l.g ov .p l — 460 —

ww w. rc l.g ov .p l — 461 —

ww w. rc l.g ov .p l — 462 —

ww w. rc l.g ov .p l — 463 —

ww w. rc l.g ov .p l — 464 —

ww w. rc l.g ov .p l — 465 —

ww w. rc l.g ov .p l — 466 —

ww w. rc l.g ov .p l — 467 —

ww w. rc l.g ov .p l — 468 —

ww w. rc l.g ov .p l — 469 —

ww w. rc l.g ov .p l — 470 —

ww w. rc l.g ov .p l — 471 —

ww w. rc l.g ov .p l — 472 —

ww w. rc l.g ov .p l — 473 —

ww w. rc l.g ov .p l — 474 —

ww w. rc l.g ov .p l — 475 —

ww w. rc l.g ov .p l — 476 —

ww w. rc l.g ov .p l — 477 —

ww w. rc l.g ov .p l — 478 —

ww w. rc l.g ov .p l — 479 —

ww w. rc l.g ov .p l — 480 —

ww w. rc l.g ov .p l — 481 —

ww w. rc l.g ov .p l — 482 —

ww w. rc l.g ov .p l — 483 —

ww w. rc l.g ov .p l — 484 —

ww w. rc l.g ov .p l — 485 —

ww w. rc l.g ov .p l — 486 —

ww w. rc l.g ov .p l — 487 —

ww w. rc l.g ov .p l — 488 —

ww w. rc l.g ov .p l — 489 —

ww w. rc l.g ov .p l — 490 —

ww w. rc l.g ov .p l — 491 —

ww w. rc l.g ov .p l — 492 —

ww w. rc l.g ov .p l — 493 —

ww w. rc l.g ov .p l — 494 —

ww w. rc l.g ov .p l — 495 —

ww w. rc l.g ov .p l — 496 —

ww w. rc l.g ov .p l — 497 —

ww w. rc l.g ov .p l — 498 —

ww w. rc l.g ov .p l — 499 —

ww w. rc l.g ov .p l — 500 —

ww w. rc l.g ov .p l — 501 —

ww w. rc l.g ov .p l — 502 —

ww w. rc l.g ov .p l — 503 —

ww w. rc l.g ov .p l — 504 —

ww w. rc l.g ov .p l — 505 —

ww w. rc l.g ov .p l — 506 —

ww w. rc l.g ov .p l — 507 —

ww w. rc l.g ov .p l — 508 —

ww w. rc l.g ov .p l — 509 —

ww w. rc l.g ov .p l — 510 —

ww w. rc l.g ov .p l — 511 —

ww w. rc l.g ov .p l — 512 —

ww w. rc l.g ov .p l — 513 —

ww w. rc l.g ov .p l — 514 —

ww w. rc l.g ov .p l — 515 —

ww w. rc l.g ov .p l — 516 —

ww w. rc l.g ov .p l — 517 —

ww w. rc l.g ov .p l — 518 —

ww w. rc l.g ov .p l — 519 —

ww w. rc l.g ov .p l — 520 —

ww w. rc l.g ov .p l — 521 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 523 —

ww w. rc l.g ov .p l — 524 —

ww w. rc l.g ov .p l — 525 —

ww w. rc l.g ov .p l — 526 —

ww w. rc l.g ov .p l — 527 —

ww w. rc l.g ov .p l — 528 —

ww w. rc l.g ov .p l — 529 —

ww w. rc l.g ov .p l — 530 —

ww w. rc l.g ov .p l — 531 —

ww w. rc l.g ov .p l — 532 —

ww w. rc l.g ov .p l — 533 —

ww w. rc l.g ov .p l — 534 —

ww w. rc l.g ov .p l — 535 —

ww w. rc l.g ov .p l — 536 —

ww w. rc l.g ov .p l — 537 —

ww w. rc l.g ov .p l — 538 —

ww w. rc l.g ov .p l — 539 —

ww w. rc l.g ov .p l — 540 —

ww w. rc l.g ov .p l — 541 —

ww w. rc l.g ov .p l — 542 —

ww w. rc l.g ov .p l — 543 —

ww w. rc l.g ov .p l — 544 —

ww w. rc l.g ov .p l — 545 —

ww w. rc l.g ov .p l — 546 —

ww w. rc l.g ov .p l — 547 —

ww w. rc l.g ov .p l — 548 —

ww w. rc l.g ov .p l — 549 —

ww w. rc l.g ov .p l — 550 —

ww w. rc l.g ov .p l — 551 —

ww w. rc l.g ov .p l — 552 —

ww w. rc l.g ov .p l — 553 —

ww w. rc l.g ov .p l — 554 —

ww w. rc l.g ov .p l — 555 —

ww w. rc l.g ov .p l — 556 —

ww w. rc l.g ov .p l — 557 —

ww w. rc l.g ov .p l — 558 —

ww w. rc l.g ov .p l — 559 —

ww w. rc l.g ov .p l — 560 —

ww w. rc l.g ov .p l — 561 —

ww w. rc l.g ov .p l — 562 —

ww w. rc l.g ov .p l — 563 —

ww w. rc l.g ov .p l — 564 —

ww w. rc l.g ov .p l — 565 —

ww w. rc l.g ov .p l — 566 —

ww w. rc l.g ov .p l — 567 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 569 —

ww w. rc l.g ov .p l — 570 —

ww w. rc l.g ov .p l — 571 —

ww w. rc l.g ov .p l — 572 —

ww w. rc l.g ov .p l — 573 —

ww w. rc l.g ov .p l — 574 —

ww w. rc l.g ov .p l — 575 —

ww w. rc l.g ov .p l — 576 —

ww w. rc l.g ov .p l — 577 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 579 —

ww w. rc l.g ov .p l — 580 —

ww w. rc l.g ov .p l — 581 —

ww w. rc l.g ov .p l — 582 —

ww w. rc l.g ov .p l — 583 —

ww w. rc l.g ov .p l — 584 —

ww w. rc l.g ov .p l — 585 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 587 —

ww w. rc l.g ov .p l — 588 —

ww w. rc l.g ov .p l — 589 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 591 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 593 —

ww w. rc l.g ov .p l — 594 —

ww w. rc l.g ov .p l — 595 —

ww w. rc l.g ov .p l — 596 —

ww w. rc l.g ov .p l — 597 —

ww w. rc l.g ov .p l — 598 —

ww w. rc l.g ov .p l — 599 —

ww w. rc l.g ov .p l — 600 —

ww w. rc l.g ov .p l — 601 —

ww w. rc l.g ov .p l — 602 —

ww w. rc l.g ov .p l — 603 —

ww w. rc l.g ov .p l — 604 —

ww w. rc l.g ov .p l — 605 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 607 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 609 —

ww w. rc l.g ov .p l — 610 —

ww w. rc l.g ov .p l — 611 —

ww w. rc l.g ov .p l — 612 —

ww w. rc l.g ov .p l — 613 —

ww w. rc l.g ov .p l — 614 —

ww w. rc l.g ov .p l — 615 —

ww w. rc l.g ov .p l — 616 —

ww w. rc l.g ov .p l — 617 —

ww w. rc l.g ov .p l — 618 —

ww w. rc l.g ov .p l — 619 —

ww w. rc l.g ov .p l — 620 —

ww w. rc l.g ov .p l — 621 —

ww w. rc l.g ov .p l — 622 —

ww w. rc l.g ov .p l — 623 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 625 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 627 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 629 —

ww w. rc l.g ov .p l — 630 —

ww w. rc l.g ov .p l — 631 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 633 —

ww w. rc l.g ov .p l — 634 —

ww w. rc l.g ov .p l — 635 —

ww w. rc l.g ov .p l — 636 —

ww w. rc l.g ov .p l — 637 —

ww w. rc l.g ov .p l — 638 —

ww w. rc l.g ov .p l — 639 —

ww w. rc l.g ov .p l — 640 —

ww w. rc l.g ov .p l — 641 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 643 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 645 —

ww w. rc l.g ov .p l — 646 —

ww w. rc l.g ov .p l — 647 —

ww w. rc l.g ov .p l — 648 —

ww w. rc l.g ov .p l — 649 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 651 —

ww w. rc l.g ov .p l — 652 —

ww w. rc l.g ov .p l — 653 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 655 —

ww w. rc l.g ov .p l — 656 —

ww w. rc l.g ov .p l — 657 —

ww w. rc l.g ov .p l — 658 —

ww w. rc l.g ov .p l — 659 —

ww w. rc l.g ov .p l — 660 —

ww w. rc l.g ov .p l — 661 —

ww w. rc l.g ov .p l — 662 —

ww w. rc l.g ov .p l — 663 —

ww w. rc l.g ov .p l — 664 —

ww w. rc l.g ov .p l — 665 —

ww w. rc l.g ov .p l — 666 —

ww w. rc l.g ov .p l — 667 —

ww w. rc l.g ov .p l — 668 —

ww w. rc l.g ov .p l — 669 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 671 —

ww w. rc l.g ov .p l — 672 —

ww w. rc l.g ov .p l — 673 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 675 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 677 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 679 —

ww w. rc l.g ov .p l — 680 —

ww w. rc l.g ov .p l — 681 —

ww w. rc l.g ov .p l ww w. rc l.g ov .p l — 683 —

ww w. rc l.g ov .p l — 684 —

ww w. rc l.g ov .p l

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1511/W/C/2011 — iii —

— iv —

— v —

— vii —

— viii —

— ix —

— x —

— xi —

— xii —

— xiii —

— xv —

— xvi —

— xvii —

— xviii —

— xix —

— xx —

— xxi —

— xxii —

— 1 —

— 3 —

— 5 —

— 6 —

— 7 —

— 8 —

— 9 —

— 10 —

— 11 —

— 12 —

— 13 —

— 15 —

— 16 —

— 17 —

— 18 —

— 19 —

— 20 —

— 21 —

— 22 —

— 23 —

— 24 —

— 25 —

— 26 —

— 27 —

— 28 —

— 29 —

— 30 —

— 31 —

— 32 —

— 33 —

— 34 —

— 35 —

— 36 —

— 37 —

— 39 —

— 40 —

— 41 —

— 42 —

— 43 —

— 44 —

— 45 —

— 47 —

— 49 —

— 50 —

— 51 —

— 52 —

— 53 —

— 54 —

— 55 —

— 56 —

— 57 —

— 58 —

— 59 —

— 61 —

— 62 —

— 63 —

— 64 —

— 65 —

— 66 —

— 67 —

— 68 —

— 69 —

— 70 —

— 71 —

— 72 —

— 73 —

— 75 —

— 77 —

— 78 —

— 79 —

— 80 —

— 81 —

— 82 —

— 83 —

— 84 —

— 85 —

— 86 —

— 87 —

— 88 —

— 89 —

— 90 —

— 91 —

— 93 —

— 94 —

— 95 —

— 96 —

— 97 —

— 98 —

— 99 —

— 100 —

— 101 —

— 103 — — 104 — — 105 —

— 106 —

— 107 —

— 108 —

— 109 —

— 110 —

— 111 —

— 113 —

— 114 —

— 115 —

— 116 —

— 117 —

— 118 —

— 119 —

— 120 —

— 121 —

— 122 —

— 123 —

— 124 —

— 125 —

— 126 —

— 127 —

— 128 —

— 129 —

— 130 —

— 131 —

— 132 —

— 133 —

— 134 —

— 135 —

— 136 —

— 137 —

— 138 —

— 139 —

— 140 —

— 141 —

— 142 —

— 143 —

— 144 —

— 145 —

— 146 —

— 147 —

— 148 —

— 149 —

— 150 —

— 151 —

— 152 —

— 153 —

— 154 —

— 155 —

— 156 —

— 157 —

— 158 —

— 159 —

— 160 —

— 161 —

— 162 —

— 163 —

— 164 —

— 165 —

— 166 —

— 167 —

— 168 —

— 169 —

— 170 —

— 171 —

— 172 —

— 173 —

— 174 —

— 175 —

— 176 —

— 177 —

— 178 —

— 179 —

— 180 —

— 181 —

— 182 —

— 183 —

— 184 —

— 185 —

— 186 —

— 187 —

— 188 —

— 189 —

— 190 —

— 191 —

— 192 —

— 193 —

— 194 —

— 195 —

— 196 —

— 197 —

— 198 —

— 199 —

— 200 —

— 201 —

— 202 —

— 203 — — 204 — — 205 —

— 206 —

— 207 —

— 208 —

— 209 —

— 210 —

— 211 —

— 212 —

— 213 —

— 214 —

— 215 —

— 216 —

— 217 —

— 218 —

— 219 —

— 220 —

— 221 —

— 222 —

— 223 —

— 224 —

— 225 —

— 226 —

— 227 —

— 228 —

— 229 —

— 230 —

— 231 —

— 232 —

— 233 —

— 234 —

— 235 —

— 236 —

— 237 —

— 238 —

— 239 —

— 240 —

— 241 —

— 242 —

— 243 —

— 244 —

— 245 —

— 246 —

— 247 —

— 248 —

— 249 —

— 250 —

— 251 —

— 252 —

— 253 —

— 254 —

— 255 —

— 256 —

— 257 —

— 258 —

— 259 —

— 260 —

— 261 —

— 262 —

— 263 —

— 264 —

— 265 —

— 266 —

— 267 —

— 268 —

— 269 —

— 270 —

— 271 —

— 272 —

— 273 —

— 274 —

— 275 —

— 276 —

— 277 —

— 278 —

— 279 —

— 281 —

— 282 —

— 283 —

— 285 —

— 286 —

— 287 —

— 288 —

— 289 —

— 290 —

— 291 —

— 292 —

— 293 —

— 294 —

— 295 — — 296 — — 297 —

— 298 —

— 299 —

— 300 —

— 301 —

— 302 —

— 303 —

— 304 —

— 305 —

— 306 —

— 307 —

— 308 —

— 309 —

— 310 —

— 311 —

— 312 —

— 313 —

— 314 —

— 315 —

— 316 —

— 317 —

— 318 —

— 319 —

— 320 —

— 321 —

— 322 —

— 323 —

— 324 —

— 325 —

— 326 —

— 327 —

— 328 —

— 329 —

— 330 —

— 331 —

— 332 —

— 333 —

— 334 —

— 335 —

— 336 —

— 337 —

— 338 —

— 339 —

— 340 —

— 341 —

— 342 —

— 343 —

— 344 —

— 345 —

— 346 —

— 347 —

— 348 —

— 349 —

— 350 —

— 351 —

— 352 —

— 353 —

— 354 —

— 355 —

— 356 —

— 357 —

— 358 —

— 359 —

— 360 —

— 361 —

— 362 —

— 363 —

— 364 —

— 365 —

— 366 —

— 367 —

— 368 —

— 369 —

— 370 —

— 371 —

— 372 —

— 373 —

— 374 —

— 375 —

— 376 —

— 377 —

— 378 —

— 379 —

— 380 —

— 381 —

— 382 —

— 383 —

— 384 —

— 385 —

— 386 —

— 387 —

— 388 —

— 389 —

— 390 —

— 391 —

— 392 —

— 393 —

— 394 —

— 395 —

— 396 —

— 397 —

— 398 —

— 399 —

— 400 —

— 401 —

— 402 —

— 403 — — 404 — — 405 —

— 406 —

— 407 —

— 408 —

— 409 —

— 410 —

— 411 —

— 412 —

— 413 —

— 414 —

— 415 —

— 416 —

— 417 —

— 418 —

— 419 —

— 420 —

— 421 —

— 422 —

— 423 —

— 424 —

— 425 —

— 426 —

— 427 —

— 428 —

— 429 —

— 430 —

— 431 —

— 432 —

— 433 —

— 434 —

— 435 —

— 436 —

— 437 —

— 438 —

— 439 —

— 440 —

— 441 —

— 442 —

— 443 —

— 444 —

— 445 —

— 446 —

— 447 —

— 448 —

— 449 —

— 450 —

— 451 —

— 452 —

— 453 —

— 454 —

— 455 —

— 456 —

— 457 —

— 458 —

— 459 —

— 460 —

— 461 —

— 462 —

— 463 —

— 464 —

— 465 —

— 466 —

— 467 —

— 468 —

— 469 —

— 470 —

— 471 —

— 472 —

— 473 —

— 474 —

— 475 —

— 476 —

— 477 —

— 478 —

— 479 —

— 480 —

— 481 —

— 482 —

— 483 —

— 484 —

— 485 —

— 486 —

— 487 —

— 488 —

— 489 —

— 490 —

— 491 —

— 492 —

— 493 —

— 494 —

— 495 —

— 496 —

— 497 —

— 498 —

— 499 —

— 500 —

— 501 —

— 502 —

— 503 — — 504 — — 505 —

— 506 —

— 507 —

— 508 —

— 509 —

— 510 —

— 511 —

— 512 —

— 513 —

— 514 —

— 515 —

— 516 —

— 517 —

— 518 —

— 519 —

— 520 —

— 521 —

— 522 —

— 523 —

— 524 —

— 525 —

— 526 —

— 527 —

— 528 —

— 529 —

— 530 —

— 531 —

— 532 —

— 533 —

— 534 —

— 535 —

— 536 —

— 537 —

— 538 —

— 539 —

— 540 —

— 541 —

— 542 —

— 543 —

— 544 —

— 545 —

— 546 —

— 547 —

— 548 —

— 549 —

— 550 —

— 551 —

— 552 —

— 553 —

— 554 —

— 555 —

— 556 —

— 557 —

— 558 —

— 559 —

— NOTATKI — — NOTATKI — — NOTATKI —

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1511/W/C/2011 — iii —

— iv —

— v — — vi — — vii —

— viii —

— ix —

— x —

— xi —

— 1 —

— 3 —

— 5 —

— 6 —

— 7 —

— 8 —

— 9 —

— 10 —

— 11 —

— 12 —

— 13 —

— 14 —

— 15 —

— 16 —

— 17 —

— 18 —

— 19 —

— 20 —

— 21 —

— 22 —

— 23 —

— 24 —

— 25 —

— 26 —

— 27 —

— 28 —

— 29 —

— 30 —

— 31 —

— 32 —

— 33 —

— 34 —

— 35 —

— 36 —

— 37 —

— 39 —

— 40 —

— 41 —

— 43 —

— 44 —

— 45 —

— 47 —

— 49 —

— 50 —

— 51 —

— 52 —

— 53 —

— 54 —

— 55 —

— 56 —

— 57 —

— 58 —

— 59 —

— 60 —

— 61 —

— 62 —

— 63 —

— 64 —

— 65 —

— 66 —

— 67 —

— 68 —

— 69 —

— 70 —

— 71 —

— 72 —

— 73 —

— 74 —

— 75 —

— 76 —

— 77 —

— 78 —

— 79 —

— 80 —

— 81 —

— 82 —

— 83 —

— 84 —

— 85 —

— 86 —

— 87 —

— 88 —

— 89 —

— 90 —

— 91 —

— 92 —

— 93 —

— 94 —

— 95 —

— 96 —

— 97 —

— 98 —

— 99 —

— 100 —

— 101 —

— 102 — — 103 — — 104 —

— 105 —

— 106 —

— 107 —

— 108 —

— 109 —

— 110 —

— 111 —

— 112 —

— 113 —

— 114 —

— 115 —

— 116 —

— 117 —

— 118 —

— 119 —

— 120 —

— 121 —

— 122 —

— 123 —

— 124 —

— 125 —

— 126 —

— 127 —

— 128 —

— 129 —

— 130 —

— 131 —

— 132 —

— 133 —

— 134 —

— 135 —

— 136 —

— 137 —

— 138 —

— 139 —

— 140 —

— 141 —

— 142 —

— 143 —

— 144 —

— 145 —

— 146 —

— 147 —

— 148 —

— 149 —

— 150 —

— 151 —

— 152 —

— 153 —

— 154 —

— 155 —

— 156 —

— 157 —

4.1.4.2 Packing instructions concerning the use of IBCs — 158 —

— 159 —

— 160 —

— 161 —

— 162 —

— 163 —

4.1.4.3 Packing instructions concerning the use of large packagings — 164 —

— 165 —

— 166 —

— 167 —

— 168 —

— 169 —

— 170 —

— 171 —

— 172 —

— 173 —

— 174 —

— 175 —

— 176 —

— 177 —

— 178 —

— 179 —

— 180 —

— 181 —

— 182 —

— 183 —

— 184 —

— 185 —

— 186 —

— 187 —

— 188 —

— 189 —

— 190 —

— 191 —

— 192 —

— 193 —

— 194 —

— 195 —

— 196 —

— 197 —

— 198 —

— 199 —

— 200 —

— 201 —

— 202 — — 203 — — 204 —

— 205 —

— 206 —

— 207 —

— 208 —

— 209 —

— 210 —

— 211 —

— 212 —

— 213 —

— 214 —

— 215 —

— 216 —

— 217 —

— 218 —

— 219 —

— 220 —

— 221 —

— 222 —

— 223 —

— 224 —

— 225 —

— 226 —

— 227 —

— 228 —

— 229 —

— 230 —

— 231 —

— 233 —

— 235 —

— 237 —

— 239 —

— 241 —

— 242 —

— 243 —

— 244 —

— 245 —

— 246 —

— 247 —

— 248 —

— 249 —

— 250 —

— 251 —

— 252 —

— 253 —

— 254 —

— 255 —

— 256 —

— 257 —

5.2.2.2.2 Specimen labels — 258 —

— 259 —

— 261 —

— 262 —

— 263 —

— 264 —

— 265 —

— 266 —

— 267 —

— 268 —

— 269 —

— 270 —

— 271 —

— 272 —

— 273 —

— 274 —

— 275 —

— 276 —

— 277 —

— 278 —

— 279 —

— 280 —

— 281 —

— 282 —

— 283 —

— 284 —

— 285 —

— 286 —

— 287 —

— 289 —

— 290 —

— 291 —

— 292 —

— 293 —

— 295 —

— 296 —

— 297 —

— 298 —

— 299 —

— 300 —

— 301 —

— 302 — — 303 — — 304 —

— 305 —

— 306 —

— 307 —

— 308 —

— 309 —

— 310 —

— 311 —

— 312 —

— 313 —

— 314 —

— 315 —

— 316 —

— 317 —

— 318 —

— 319 —

— 320 —

— 321 —

— 322 —

— 323 —

— 324 —

— 325 —

— 326 —

— 327 —

— 328 —

— 329 —

— 330 —

— 331 —

— 332 —

— 333 —

— 334 —

— 335 —

— 336 —

— 337 —

— 338 —

— 339 —

— 340 —

— 341 —

— 342 —

— 343 —

— 344 —

— 345 —

— 346 —

— 347 —

— 348 —

— 349 —

— 350 —

— 351 —

— 352 —

— 353 —

— 354 —

— 355 —

— 356 —

— 357 —

— 358 —

— 359 —

— 360 —

— 361 —

— 362 —

— 363 —

— 364 —

— 365 —

— 366 —

— 367 —

— 368 —

— 369 —

— 370 —

— 371 —

— 373 —

— 374 —

— 375 —

— 376 —

— 377 —

— 378 —

— 379 —

— 380 —

— 381 —

— 382 —

— 383 —

— 384 —

— 385 —

— 386 —

— 387 —

— 388 —

— 389 —

— 390 —

— 391 —

— 392 —

— 393 —

— 394 —

— 395 —

— 396 —

— 397 —

— 398 —

— 399 —

— 400 —

— 401 —

— 402 — — 403 — — 404 —

— 405 —

— 406 —

— 407 —

— 408 —

— 409 —

— 410 —

— 411 —

— 412 —

— 413 —

— 414 —

— 415 —

— 416 —

— 417 —

— 418 —

— 419 —

— 420 —

— 421 —

— 422 —

— 423 —

— 424 —

— 425 —

— 426 —

— 427 —

— 428 —

— 429 —

— 430 —

— 431 —

— 432 —

— 433 —

— 434 —

— 435 —

— 436 —

— 437 —

— 438 —

— 439 —

— 440 —

— 441 —

— 442 —

— 443 —

— 444 —

— 445 —

— 446 —

— 447 —

— 448 —

— 449 —

— 450 —

— 451 —

— 452 —

— 453 —

— 454 —

— 455 —

— 456 —

— 457 —

— 458 —

— 459 —

— 460 —

— 461 —

— 462 —

— 463 —

— 464 —

— 465 —

— 466 —

— 467 —

— 468 —

— 469 —

— 470 —

— 471 —

— 472 —

— 473 —

— 474 —

— 475 —

— 476 —

— 477 —

— 478 —

— 479 —

— 480 —

— 481 —

— 482 —

— 483 —

— 484 —

— 485 —

— 486 —

— 487 —

— 488 —

— 489 —

— 490 —

— 491 —

— 492 —

— 493 —

— 494 —

— 495 —

— 496 —

— 497 —

— 498 —

— 499 —

— 500 —

— 501 —

— 502 — — 503 — — 504 —

— 505 —

— 506 —

— 507 —

— 508 —

— 509 —

— 510 —

— 511 —

— 512 —

— 513 —

— 514 —

— 515 —

— 516 —

— 517 —

— 518 —

— 519 —

— 520 —

— 521 —

— 522 —

— 523 —

— 524 —

— 525 —

— 526 —

— 527 —

— 528 —

— 529 —

— 530 —

— 531 —

— 532 —

— 533 —

— 534 —

— 535 —

— 536 —

— 537 —

— 538 —

— 539 —

— 540 —

— 541 —

— 542 —

— 543 —

— 544 —

— 545 —

— 546 —

— 547 —

— 548 —

— 549 —

— 550 —

— 551 —

— 553 —

— 554 —

— 555 —

— 557 —

— 559 —

— 561 —

— 562 —

— 563 —

— 564 —

— 565 —

— 566 —

— 567 —

— 568 —

— 569 —

— 570 —

— 571 —

— 573 —

— 574 —

— 575 —

— 576 —

— 577 —

— 578 —

— 579 —

— 580 —

— 581 —

— 582 —

— 583 —

— 584 —

— 585 —

— 586 —

— 587 —

— 589 —

— 591 —

— 593 —

— 594 —

— 595 —

— 597 —

— 598 —

— 599 —

— 600 —

— 601 —

— 602 —

— 603 —

— 605 —

— 607 —

— 609 —

— 610 —

— 611 —

— 612 —

— 613 —

— 615 —

— 616 —

— 617 —

— 619 —

— 620 —

— 621 —

— 622 —

— 623 —

— 624 —

— 625 —

— 626 —

— 627 —

— 628 —

— 629 —

— 630 —

— 631 —

— 632 —

— 633 —

— 635 —

— 636 —

— 637 —

— 639 —

— 641 —

— 643 —

— 644 —

— 645 —

— 647 —

— 648 —

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-31
Data wydania: 2011-03-23
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641