Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1531

Dziennik Ustaw Nr 255 — 14866 — Poz. 1531

1531 KONWENCJA dotycząca budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzona w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: Dnia 4 października 2010 r. w Wiesbaden została sporządzona Konwencja dotycząca budowy i funkcjono wania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, w następującym brzmieniu: Przekład Dziennik Ustaw Nr 255 — 14867 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14868 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14869 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14870 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14871 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14872 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14873 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14874 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14875 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14876 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14877 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14878 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14879 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14880 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14881 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14882 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14883 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14884 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14885 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14886 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14887 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14888 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14889 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14890 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14891 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14892 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14893 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14894 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14895 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14896 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14897 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14898 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14899 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14900 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14901 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14902 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14903 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14904 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14905 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14906 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14907 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14908 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14909 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14910 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14911 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14912 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14913 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14914 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14915 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14916 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14917 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14918 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14919 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14920 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14921 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14922 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14923 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14924 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14925 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14926 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14927 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14928 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14929 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14930 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14931 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14932 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14933 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14934 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14935 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14936 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14937 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14938 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14939 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14940 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14941 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14942 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14943 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14944 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14945 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14946 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14947 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14948 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14949 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14950 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14951 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14952 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14953 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14954 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14955 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14956 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14957 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14958 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14959 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14960 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14961 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14962 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14963 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14964 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14965 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14966 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14967 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14968 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14969 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14970 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14971 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14972 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14973 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14974 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14975 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14976 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14977 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14978 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14979 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14980 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14981 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14982 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14983 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14984 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14985 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14986 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14987 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14988 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14989 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14990 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14991 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14992 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14993 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14994 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14995 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14996 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14997 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14998 — Poz. 1531 Dziennik Ustaw Nr 255 — 14999 — Poz. 1531 Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, — jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, — będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 4 sierpnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-28
Data wydania: 2011-08-04
Data wejścia w życie: 2011-08-04
Data obowiązywania: 2011-08-04
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1531