Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1533

Dziennik Ustaw Nr 255 — 15001 — Poz. 1533

1533 PROTOKÓŁ między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r., sporządzony w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 kwietnia 2010 r. został sporządzony w Warszawie Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Kon federacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w spra wie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w  Bernie dnia 2 września 1991 r., w  następującym brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 255 — 15002 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15003 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15004 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15005 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15006 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15007 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15008 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15009 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15010 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15011 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15012 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15013 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15014 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15015 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15016 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15017 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15018 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15019 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15020 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15021 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15022 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15023 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15024 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15025 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15026 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15027 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15028 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15029 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15030 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15031 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15032 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15033 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15034 — Poz. 1533 Dziennik Ustaw Nr 255 — 15035 — Poz. 1533 Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawarte, — jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, — będzie niezmiennie zachowywany. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 5 stycznia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-28
Data wydania: 2011-01-05
Data wejścia w życie: 2011-10-17
Data obowiązywania: 2011-10-17
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1533