Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1665

Dziennik Ustaw Nr 283 — 16387 — Poz. 1665

1665 UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do tej Umowy, podpisane w Londynie dnia 7 marca 2011 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: Dnia 7 marca 2011 r. zostały podpisane w Londynie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do tej Umowy, w następującym brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 283 — 16388 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16389 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16390 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16391 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16392 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16393 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16394 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16395 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16396 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16397 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16398 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16399 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16400 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16401 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16402 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16403 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16404 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16405 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16406 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16407 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16408 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16409 — Poz. 1665 Dziennik Ustaw Nr 283 — 16410 — Poz. 1665 Po zaznajomieniu się z powyższą Umową i Protokołem do tej Umowy, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych, — są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, — będą niezmiennie zachowywane. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie, dnia 10 października 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-28
Data wydania: 2011-03-07
Data wejścia w życie: 2011-11-27
Data obowiązywania: 2011-11-27
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1665