Dz.U. 2011 nr 67 poz. 358

Dziennik Ustaw Nr 67 — 4269 — Poz. 358

358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 9

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Śro dowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obsza rów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133) powinien mieć brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. (poz. 358) GATUNKI PTAKÓW BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA OBSZARACH SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 1 2 3 1 alka Alca torda 2 batalion Philomachus pugnax 3 bączek Ixobrychus minutus 4 bąk Botaurus stellaris 5 bekasik Lymnocryptes minimus 6 bernikla białolica Branta leucopsis 7 bernikla kanadyjska Branta canadensis 8 bernikla obrożna Branta bernicla 9 bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis 10 białorzytka Oenanthe oenanthe 11 białorzytka cypryjska Oenanthe cypriaca 12 białorzytka pstra Oenanthe pleschanka 13 białorzytka żałobna Oenanthe leucura 14 białozór Falco rusticolus 15 biegus krzywodzioby Calidris ferruginea 16 biegus malutki Calidris minuta 17 biegus mały Calidris temminckii 18 biegus płaskodzioby Limicola falcinellus 19 biegus rdzawy Calidris canutus 20 biegus zmienny Calidris alpina 21 biegus zmienny podgatunek schinzii Calidris alpina schinzii 22 bielaczek Mergus albellus (Mergellus albellus) 23 bielik Haliaeetus albicilla 24 birginiak Polysticta stelleri 25 błotniak łąkowy Circus pygargus 26 błotniak stawowy Circus aeruginosus 27 błotniak stepowy Circus macrourus 28 błotniak zbożowy Circus cyaneus 29 bocian biały Ciconia ciconia Dziennik Ustaw Nr 67 — 4270 — Poz. 358

1 2 3 30 bocian czarny Ciconia nigra 31 bogatka Parus major 32 brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 33 brodziec pławny Tringa stagnatilis 34 brodziec śniady Tringa erythropus 35 brzegówka Riparia riparia 36 brzęczka Locustella luscinioides 37 burzyk balearski Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus) 38 burzyk mały Puffinus assimilis 39 burzyk śródziemnomorski Puffinus yelkouan 40 burzyk żółtodzioby Calonectris diomedea 41 cierniówka Sylvia communis 42 cietrzew Tetrao tetrix tetrix 43 cyraneczka Anas crecca 44 cyranka Anas querquedula 45 czajka Vanellus vanellus 46 czajka szponiasta Hoplopterus spinosus 47 czapla biała Egretta alba (Ardea alba) 48 czapla modronosa Ardeola ralloides 49 czapla nadobna Egretta garzetta 50 czapla purpurowa Ardea purpurea 51 czapla siwa Ardea cinerea 52 czeczotka Carduelis flammea 53 czernica Aythya fuligula 54 czerwonak Phoenicopterus ruber 55 czyż Carduelis spinus 56 derkacz Crex crex 57 drop Otis tarda 58 drozd obrożny Turdus torquatus 59 droździk Turdus iliacus 60 drzemlik Falco columbarius 61 dubelt Gallinago media 62 dudek Upupa epops 63 dymówka Hirundo rustica 64 dzierlatka iberyjska Galerida theklae 65 dzierzba białoczelna Lanius nubicus 66 dzierzba czarnoczelna Lanius minor 67 dzierzba rudogłowa Lanius senator 68 dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos 69 dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus 70 dzięcioł czarny Dryocopus martius 71 dzięcioł duży podgatunek canariensis Dendrocopos major canariensis 72 dzięcioł duży podgatunek thanneri Dendrocopos major thanneri 73 dzięcioł średni Dendrocopos medius Dziennik Ustaw Nr 67 — 4271 — Poz. 358

1 2 3 74 dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus 75 dzięcioł zielonosiwy Picus canus 76 dzięcioł zielony Picus viridis 77 dzięciołek Dendrocopos minor 78 dziwonia Carpodacus erythrinus 79 dzwoniec Carduelis chloris 80 edredon Somateria mollissima 81 gadożer Circaetus gallicus 82 gajówka Sylvia borin 83 gągoł Bucephala clangula 84 gąsiorek Lanius collurio 85 gęgawa Anser anser 86 gęś białoczelna Anser albifrons 87 gęś białoczelna podgatunek flavirostris Anser albifrons flavirostris 88 gęś mała Anser erythropus 89 gęś zbożowa Anser fabalis 90 gil Pyrrhula pyrrhula 91 gil azorski Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina) 92 gilak pustynny Bucanetes githagineus 93 głowienka Aythya ferina 94 głuszec Tetrao urogallus 95 gołąb kanaryjski Columba bollii 96 gołąb laurowy Columba junoniae 97 gołąb maderski Columba trocaz 98 gołębiarz Accipiter gentilis 99 górniczek Eremophila alpestris 100 góropatwa berberyjska Alectoris barbara 101 góropatwa skalna Alectoris graeca 102 grubodziób Coccothraustes coccothraustes 103 grzywacz Columba palumbus 104 grzywacz podgatunek azorica Columba palumbus azorica 105 hełmiatka Netta rufina 106 hubara Chlamydotis undulata 107 ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus 108 jarząbek Bonasa bonasia 109 jarzębatka Sylvia nisoria 110 jastrząb podgatunek arrigonii Accipiter gentilis arrigonii 111 jemiołuszka Bombycilla garrulus 112 jer Fringilla montifringilla 113 jerzyk Apus apus 114 jerzyk widłosterny Apus caffer 115 kalandra szara Melanocorypha calandra 116 kamusznik Arenaria interpres 117 kania czarna Milvus migrans 118 kania ruda Milvus milvus Dziennik Ustaw Nr 67 — 4272 — Poz. 358

1 2 3 119 kaniuk Elanus caeruleus 120 kapturka Sylvia atricapilla 121 karliczka Porzana pusilla 122 kazarka rdzawa Tadorna ferruginea 123 kląskawka Saxicola torquata 124 kląskawka kanaryjska Saxicola dacotiae 125 kobczyk Falco vespertinus 126 kobuz Falco subbuteo 127 kokoszka Gallinula chloropus 128 kopciuszek Phoenicurus ochruros 129 kormoran czarny Phalacrocorax carbo 130 kormoran czubaty podgatunek desmarestii Phalacrocorax aristotelis desmarestii 131 kormoran mały Phalacrocorax pygmaeus 132 kos Turdus merula 133 kowalik korsykański Sitta whiteheadi 134 kowalik turecki Sitta krueperi 135 krakwa Anas strepera 136 kraska Coracias garrulus 137 krętogłów Jynx torquilla 138 krogulec Accipiter nisus 139 krogulec krótkonogi Accipiter brevipes 140 krogulec podgatunek granti Accipiter nisus granti 141 kropiatka Porzana porzana 142 krwawodziób Tringa totanus 143 krzyżodziób szkocki Loxia scotica 144 krzyżówka Anas platyrhynchos 145 kszyk Gallinago gallinago 146 kukułka Cuculus canorus 147 kulczyk Serinus serinus 148 kulik cienkodzioby Numenius tenuirostris 149 kulik mniejszy Numenius phaeopus 150 kulik wielki Numenius arquata 151 kulon Burhinus oedicnemus 152 kurhannik Buteo rufinus 153 kuropatwa podgatunek hispaniensis Perdix perdix hispaniensis 154 kuropatwa podgatunek italica Perdix perdix italica 155 kwiczoł Turdus pilaris 156 kwokacz Tringa nebularia 157 lelek Caprimulgus europaeus 158 lerka Lullula arborea 159 lodowiec Gavia immer 160 lodówka Clangula hyemalis 161 łabędź czarnodzioby podgatunek bewickii Cygnus columbianus bewickii 162 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 163 łabędź niemy Cygnus olor Dziennik Ustaw Nr 67 — 4273 — Poz. 358

1 2 3 164 łęczak Tringa glareola 165 łozówka Acrocephalus palustris 166 łyska Fulica atra 167 łyska czubata Fulica cristata 168 makolągwa Carduelis cannabina 169 markaczka Melanitta nigra 170 marmurka Marmaronetta angustirostris 171 mewa białogłowa Larus cachinnans 172 mewa cienkodzioba Larus genei 173 mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 174 mewa mała Larus minutus 175 mewa pospolita Larus canus 176 mewa siodłata Larus marinus 177 mewa srebrzysta Larus argentatus 178 mewa śródziemnomorska Larus audouinii 179 mewa żółtonoga Larus fuscus 180 modraszka Parus caeruleus 181 modrzyk Porphyrio porphyrio 182 mornel Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) 183 muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 184 muchołówka mała Ficedula parva 185 muchołówka półobrożna Ficedula semitorquata 186 muchołówka szara Muscicapa striata 187 muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 188 mysikrólik Regulus regulus 189 myszołów Buteo buteo 190 myszołów włochaty Buteo lagopus 191 nagórnik Monticola saxatilis 192 nawałnik burzowy Hydrobates pelagicus 193 nawałnik duży Oceanodroma leucorhoa 194 nawałnik maderski Oceanodroma castro 195 nur czarnoszyi Gavia arctica 196 nur lodowiec Gavia immer 197 nur rdzawoszyi Gavia stellata 198 nurnik Cepphus grylle 199 nurogęś Mergus merganser 200 nurzyk Uria aalge 201 nurzyk podgatunek ibericus Uria aalge ibericus 202 oceannik białobrewy Pelagodroma marina 203 ogorzałka Aythya marila 204 ohar Tadorna tadorna 205 oknówka Delichon urbica 206 orlik grubodzioby Aquila clanga 207 orlik krzykliwy Aquila pomarina 208 orłosęp Gypaetus barbatus Dziennik Ustaw Nr 67 — 4274 — Poz. 358

1 2 3 209 ortolan Emberiza hortulana 210 orzeł cesarski Aquila heliaca 211 orzeł iberyjski Aquila adalberti 212 orzeł przedni Aquila chrysaetos 213 orzełek Hieraaetus pennatus 214 orzełek południowy Hieraaetus fasciatus 215 ostrygojad Haematopus ostralegus 216 pardwa górska podgatunek helveticus Lagopus mutus helveticus 217 pardwa górska podgatunek pyrenaicus Lagopus mutus pyrenaicus 218 paszkot Turdus viscivorus 219 pelikan kędzierzawy Pelecanus crispus 220 pelikan różowy Pelecanus onocrotalus 221 pełzacz leśny Certhia familiaris 222 pełzacz ogrodowy podgatunek dorotheae Certhia brachydactyla dorotheae 223 perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 224 perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 225 perkoz rogaty Podiceps auritus 226 perkozek Tachybaptus ruficollis 227 petrel maderski Pterodroma madeira 228 petrel wyspowy Pterodroma feae 229 piaskowiec Calidris alba 230 piecuszek Phylloscopus trochilus 231 piegża Sylvia curruca 232 pierwiosnek Phylloscopus collybita 233 pleszka Phoenicurus phoenicurus 234 pliszka górska Motacilla cinerea 235 pliszka siwa Motacilla alba 236 pliszka żółta Motacilla flava 237 pluszcz Cinclus cinclus 238 płaskonos Anas clypeata 239 płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus 240 płochacz halny Prunella collaris 241 płomykówka Tyto alba 242 podgorzałka Aythya nyroca 243 podróżniczek Luscinia svecica 244 pokląskwa Saxicola rubetra 245 pokrzewka cypryjska Sylvia melanothorax 246 pokrzewka czarniawa Sylvia sarda 247 pokrzewka czarnogardła Sylvia rueppelli 248 pokrzewka kasztanowata Sylvia undata 249 pokrzywnica Prunella modularis 250 pomurnik Tichodroma muraria 251 potrzos Emberiza schoeniclus 252 przepiórka Coturnix coturnix 253 przepiórnik Turnix sylvatica Dziennik Ustaw Nr 67 — 4275 — Poz. 358

1 2 3 254 puchacz Bubo bubo 255 pustułeczka Falco naumanni 256 pustułka Falco tinnunculus 257 puszczyk mszarny Strix nebulosa 258 puszczyk uralski Strix uralensis 259 raróg Falco cherrug 260 raróg górski Falco biarmicus 261 rączak Cursorius cursor 262 remiz Remiz pendulinus 263 rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 264 rożeniec Anas acuta 265 rudzik Erithacus rubecula 266 rybitwa białoczelna Sterna albifrons 267 rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 268 rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus 269 rybitwa czarna Chlidonias niger 270 rybitwa czubata Sterna sandvicensis 271 rybitwa krótkodzioba Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) 272 rybitwa popielata Sterna paradisaea 273 rybitwa różowa Sterna dougallii 274 rybitwa rzeczna Sterna hirundo 275 rybitwa wielkodzioba Sterna caspia 276 rybołów Pandion haliaetus 277 rycyk Limosa limosa 278 rzepołuch Carduelis flavirostris 279 samotnik Tringa ochropus 280 sęp kasztanowaty Aegypius monachus 281 sęp płowy Gyps fulvus 282 sieweczka morska Charadrius alexandrinus 283 sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 284 sieweczka rzeczna Charadrius dubius 285 siewka złota Pluvialis apricaria 286 siewnica Pluvialis squatarola 287 siniak Columba oenas 288 siwerniak Anthus spinoletta 289 skowronek Alauda arvensis 290 skowrończyk krótkopalcowy Calandrella brachydactyla 291 skowrończyk sierpodzioby Chersophilus duponti 292 słonka Scolopax rusticola 293 słowik rdzawy Luscinia megarhynchos 294 słowik szary Luscinia luscinia 295 sokół skalny Falco eleonorae 296 sokół wędrowny Falco peregrinus 297 sosnówka Parus ater 298 sosnówka podgatunek cypriotes Parus ater cypriotes Dziennik Ustaw Nr 67 — 4276 — Poz. 358

1 2 3 299 sowa błotna Asio flammeus 300 sowa jarzębata Surnia ulula 301 sowa śnieżna Nyctea scandiaca 302 sóweczka Glaucidium passerinum 303 srokosz Lanius excubitor 304 stepówka białobrzucha Pterocles alchata 305 stepówka czarnobrzucha Pterocles orientalis 306 sterniczka Oxyura leucocephala 307 strepet Tetrax tetrax 308 strumieniówka Locustella fluviatilis 309 strzyżyk podgatunek fridariensis Troglodytes troglodytes fridariensis 310 szablodziób Recurvirostra avosetta 311 szczudłak Himantopus himantopus 312 szczygieł Carduelis carduelis 313 szlamnik Limosa lapponica 314 ścierwnik Neophron percnopterus 315 ślepowron Nycticorax nycticorax 316 śmieszka Larus ridibundus 317 śnieguła Plectrophenax nivalis 318 śpiewak Turdus philomelos 319 świergotek drzewny Anthus trivialis 320 świergotek łąkowy Anthus pratensis 321 świergotek polny Anthus campestris 322 świergotek rdzawogardły Anthus cervinus 323 świerszczak Locustella naevia 324 świstun Anas penelope 325 świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix 326 tajfunnik cienkodzioby Bulweria bulwerii 327 tamaryszka Acrocephalus melanopogon 328 terekia Xenus cinereus (Tringa cinerea) 329 tracz długodzioby Mergus serrator 330 trzciniak Acrocephalus arundinaceus 331 trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 332 trzmielojad Pernis apivorus 333 trznadel modrogłowy Emberiza caesia 334 trznadel popielaty Emberiza cineracea 335 turkawka Streptopelia turtur 336 uhla Melanitta fusca 337 uszatka Asio otus 338 warzęcha Platalea leucorodia 339 wąsatka Panurus biarmicus 340 wilga Oriolus oriolus 341 włochatka Aegolius funereus 342 wodniczka Acrocephalus paludicola 343 wodnik Rallus aquaticus Dziennik Ustaw Nr 67 — 4277 — Poz. 358

1 2 3 344 wójcik Phylloscopus trochiloides 345 wrończyk Pyrrhocorax pyrrhocorax 346 wydrzyk długosterny Stercorarius longicaudus 347 wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus 348 wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus 349 zaganiacz Hippolais icterina 350 zaganiacz oliwny Hippolais olivetorum 351 zausznik Podiceps nigricollis 352 zielonka Porzana parva 353 zięba Fringilla coelebs 354 zięba kanaryjska Fringilla teydea 355 zięba podgatunek ombriosa Fringilla coelebs ombriosa 356 zimorodek Alcedo atthis 357 zniczek Regulus ignicapillus 358 żołna Merops apiaster 359 żuraw Grus grus 360 żwirowiec łąkowy Glareola pratincola

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-30
Data wydania: 2011-03-22
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 67 poz. 358