Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1050

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 1050 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PRezydent RzeczyPosPoLitej PoLskiej podaje do powszechnej wiadomości: dnia 6 grudnia 2011 r. w Londynie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, w następującym brzmieniu: dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1050

dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1050

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: – została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, – jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, – będzie niezmiennie zachowywana. na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. dano w Warszawie dnia 30 lipca 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski L.s. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-24
Data wydania: 2011-12-06
Data wejścia w życie: 2012-11-01
Data obowiązywania: 2012-11-01
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1050