Dz.U. 2012 nr 0 poz. 160

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Pozycja 160 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów cel nych (Dz. U. Nr 94, poz. 911, z późn. zm.3)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w lp. XIV pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 2 Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie powiaty: legionowski, nowodworski z wyłączeniem terenu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek z powiatu mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła 3 Naczelnik Urzędu Celnego III „Port Lotniczy” w Warszawie teren Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie oraz teren Portu Lotniczego War szawa-Modlin

2) w lp. XV pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4 Naczelnik Urzędu Celnego w Wałbrzychu powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Jelenia Góra

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r. Minister Finansów: wz. M. Orłowska

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2694, z 2005 r. Nr 135, poz. 1139 i Nr 155, poz. 1301, z 2006 r. Nr 198, poz. 1458, z 2007 r. Nr 130, poz. 909 i Nr 150, poz. 1062, z 2008 r. Nr 234, poz. 1578, z 2009 r. Nr 89, poz. 731 i Nr 180, poz. 1401 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1663.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-02-13
Data wydania: 2012-02-09
Data wejścia w życie: 2012-02-15
Data obowiązywania: 2012-02-15
Uwagi: Objete tekstem jednolitym Dz. U. 2013, poz. 192 z dniem 9 stycznia 2013 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 160