Dz.U. 2012 nr 0 poz. 464

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 464 Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisana w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: Dnia 25 lipca 2007 r. w Brukseli została podpisana Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w następującym brzmieniu: Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 464

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 464

Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: – została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, – jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, – będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 16 maja 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-04-27
Data wydania: 2007-07-25
Data wejścia w życie: 2011-11-09
Data obowiązywania: 2011-11-09
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 464