Dz.U. 2013 nr 0 poz. 783

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 783 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Euro pejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz. U. poz. 74

8) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 października 2012 r. ratyfikował wyżej wymienioną decyzję. Zgodnie z art. 2 decyzji wchodzi ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczy pospolitej Polskiej, dnia 1 maja 2013 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej decyzji: Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Bułgarii Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii Republika Estońska Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Irlandia Republika Litewska Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Republika Malty Królestwo Niderlandów Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 783

Republika Federalna Niemiec Republika Portugalska Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Królestwo Szwecji Węgry Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Włoska Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-05
Data wydania: 2013-04-26
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 783