M.P. 1997 nr 82 poz. 792

436 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania. Marszałek Sejmu: M. Borowski

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 97-11-11
Data wejścia w życie: 97-11-11
Data obowiązywania: 97-11-11
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 1997 nr 82 poz. 792