M.P. 2001 nr 16 poz. 254

Monitor Polski Nr 16 — 278 — Poz. 254 Na podstawie art. 29 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13, poz. 48, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 124, poz. 782, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 50

8) z dniem 15 maja 2001 r. powołuję Pana Wale riana SANETR¢ na stanowisko Prezesa Sądu Najwyż szego — kierującego Izbą Administracyjną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 254 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2001 r. nr 113-3-01 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-05-14
Data wejścia w życie: 2001-05-15
Data obowiązywania: 2001-05-15
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 16 poz. 254