M.P. 2001 nr 16 poz. 255

Monitor Polski Nr 16 — 278 — Poz. 255 255 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 maja 2001 r. nr 113-4-01 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na podstawie art. 214 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 48

3) oraz art. 7 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i 358 i Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 46

9) z dniem 15 maja 2001 r. powołuję Pa nią Danutę WANIEK na członka Krajowej Rady Radio fonii i Telewizji, na sześcioletnią kadencję. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-05-15
Data wejścia w życie: 2001-05-15
Data obowiązywania: 2001-05-15
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 16 poz. 255