M.P. 2001 nr 22 poz. 388

Monitor Polski Nr 22 — 449 — Poz. 388 388 OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2001 r. Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 60

3) ogłasza się, iż według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2001 r. wyniosła 57,25 zł za 1 q. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. J. Witkowski

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-07-13
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 22 poz. 388