M.P. 2001 nr 23 poz. 400

Monitor Polski Nr 23 — 455 — Poz. 400 400 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 lipca 2001 r. nr 113-9-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów. Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 19 lipca 2001 r. odwołuję Pana Tomasza SZYSZKO ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra ¸ączności. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-07-19
Data wejścia w życie: 2001-07-19
Data obowiązywania: 2001-07-19
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 23 poz. 400