M.P. 2001 nr 37 poz. 584

Monitor Polski Nr 37 — 938 — Poz. 584 584 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Sejmu, ustala liczbę wicemarszałków Sejmu na czterech. Marszałek Sejmu: M. Borowski

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data wydania: 2001-10-19
Data wejścia w życie: 2001-10-19
Data obowiązywania: 2001-10-19
Data wygaśnięcia: 2005-10-19
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 37 poz. 584