M.P. 2001 nr 37 poz. 603

Monitor Polski Nr 37 — 945 — Poz. 603 603 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2001 r. nr 113-22-01 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 48

3) z dniem 19 października 2001 r. powołuję Pana Leszka MILLERA — Prezesa Rady Ministrów na urząd Przewodniczące go Komitetu Integracji Europejskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data wydania: 2001-10-19
Data wejścia w życie: 2001-10-19
Data obowiązywania: 2001-10-19
Data wygaśnięcia: 2004-05-02
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 37 poz. 603