M.P. 2002 nr 26 poz. 426

Monitor Polski Nr 26 — 1124 — Poz. 426 426 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 czerwca 2002 r. nr Z. 110-31-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 48

3) odwołuję Pana Jana Wojciecha PIEKARSKIEGO ze stanowiska Ambasadora Nadzwy czajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-06-29
Data wydania: 2002-06-11
Data wejścia w życie: 2002-06-11
Data obowiązywania: 2002-06-11
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 26 poz. 426