M.P. 2002 nr 30 poz. 468

Monitor Polski Nr 30 — 1535 — Poz. 468 468 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-5-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów. Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 6 lipca 2002 r.:

1) odwołuję Pana Marka BELK¢ ze składu Rady Mini strów, z urzędów Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów,

2) powołuję Pana Grzegorza Witolda KO¸ODK¢ w skład Rady Ministrów, na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2002-07-15
Data wydania: 2002-07-06
Data wejścia w życie: 2002-07-06
Data obowiązywania: 2002-07-06
Data wygaśnięcia: 2004-05-02
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 30 poz. 468