M.P. 2002 nr 37 poz. 572

572 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-39-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 48

3) mianuję Pana Henryka KOBIEROWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kolumbii. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-09-02
Data wydania: 2002-07-29
Data wejścia w życie: 2002-07-29
Data obowiązywania: 2002-07-29
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 37 poz. 572