M.P. 2002 nr 52 poz. 738

738 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 17 października 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nad zorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych, sta nowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz Monitor Polski Nr 52 — 2052 — Poz. 738 Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 paździer nika 2002 r. (poz. 738) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEG¸YCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Przedstawicielstwa dyplomatyczne

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Albanii;

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Angoli;

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej;

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Arabii Saudyjskiej;

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej;

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii;

7) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Australijskim;

8) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii;

9) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Azerbejdżańskiej;

10) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ludowej Republice Bangladeszu; 1

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Króle stwie Belgii; 1

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś; 1

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie; 1

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacyj nej Republice Brazylii; 1

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bułgarii; 1

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chile; 1

7) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej; 1

8) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji; 1

9) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Cypryjskiej;

20) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej; 2

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Króle stwie Danii; 2

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Egiptu; 2

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estońskiej; 2

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Finlandii; 2

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej; 2

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej; 2

7) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji; 2

8) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Króle stwie Hiszpanii; 2

9) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indii; 30) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indonezji; 3

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku; 3

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Iranu; 3

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii; 3

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Izraela; 3

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii; 3

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemenu; 3

7) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Jordań skim Królestwie Haszymidzkim; 3

8) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Republice Jugosławii; 3

9) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Króle stwie Kambodży; 40) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie; 4

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu; 4

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kenii; 4

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kolumbii; 4

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Demokra tycznej Republice Konga; 4

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Korei; 4

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Koreań skiej Republice Ludowo-Demokratycznej; 4

7) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kostaryki; 4

8) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kuby; 4

9) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Kuwejtu; 50) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Laotań skiej Republice Ludowo-Demokratycznej; 5

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Libańskiej; 5

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjali stycznej; 5

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej; 5

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice ¸otewskiej; Monitor Polski Nr 52 — 2053 — Poz. 738 5

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Byłej Ju gosłowiańskiej Republice Macedonii; 5

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji; 5

7) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Króle stwie Maroka; 5

8) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksy kańskich Stanach Zjednoczonych; 5

9) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdowy; 60) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii; 6

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Króle stwie Niderlandów; 6

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec; 6

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Republice Nigerii; 6

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Króle stwie Norwegii; 6

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Ze landii; 6

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Pakistanu; 6

7) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy; 6

8) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Peru; 6

9) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Portugalskiej; 70) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Południowej Afryki; 7

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej; 7

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii; 7

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu; 7

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Singapuru; 7

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej; 7

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowenii; 7

7) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 7

8) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej; 7

9) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Syryjskiej Republice Arabskiej; 80) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Konfede racji Szwajcarskiej; 8

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Króle stwie Szwecji; 8

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Króle stwie Tajlandii; 8

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjedno czonej Republice Tanzanii; 8

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Tunezyjskiej; 8

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji; 8

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie; 8

7) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Wschod niej Republice Urugwaju; 8

8) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Uzbekistanu; 8

9) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Boliwa riańskiej Republice Wenezueli; 90) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej; 9

1) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjedno czonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół nocnej; 9

2) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Socjali stycznej Republice Wietnamu; 9

3) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej; 9

4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej; 9

5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Zimbabwe; 9

6) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjedno czonych Emiratach Arabskich; Stałe przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych 9

7) Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Pol skiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku; 9

8) Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Pol skiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Ge newie; 9

9) Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Pol skiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i in nych organizacji międzynarodowych w Wiedniu; 100) Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Pol skiej przy Unii Europejskiej w Brukseli; 10

1) Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Pol skiej przy Organizacji Paktu Północnoatlantyckie go w Brukseli; 10

2) Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Pol skiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu; 10

3) Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Pol skiej przy Radzie Europy w Strasburgu; Urzędy konsularne 10

4) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie; 10

5) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Benghazi; 10

6) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli; 10

7) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu; 10

8) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Casablance; 10

9) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie; Monitor Polski Nr 52 — 2054 — Poz. 738 1

10) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago; 11

1) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu; 11

2) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie; 11

3) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu; 11

4) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hosziminie; 11

5) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu; 11

6) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku; 11

7) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie; 11

8) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie; 11

9) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Karaczi; 1

20) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie; 12

1) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii; 12

2) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kurytybie; 12

3) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lille; 12

4) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku; 12

5) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie; 12

6) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles; 12

7) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie; 12

8) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie; 12

9) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w ¸ucku; 130) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö; 13

1) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie; 13

2) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium; 13

3) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu; 13

4) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku; 13

5) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie; 13

6) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie; 13

7) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu; 13

8) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro; 13

9) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu; 140) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sao Paulo; 14

1) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie; 14

2) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Stambule; 14

3) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu; 14

4) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney; 14

5) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju; 14

6) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie; 14

7) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto; 14

8) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver; 14

9) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Warnie; 150) Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie; Urzędy konsularne kierowane przez konsulów honorowych 15

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Aarhus; 15

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Acapulco; 15

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Adenie; 15

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Agadirze; 15

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Akrze; 15

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Aleksandrii; 15

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Aleppo; 15

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Amsterda mie; 15

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Antanana rywie; 160) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Apeldoorn; 16

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Arequipie; 16

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Asmar; 16

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Asuncion; 16

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Auckland; 16

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bandar Seri Begawan; 16

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bari; 16

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Beer Sheva; 16

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Belo Hori zonte; 16

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bergen; 170) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bilbao; 17

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bolonii; 17

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bordeaux; 17

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bostonie; 17

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Brisbane; 17

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bristolu; Monitor Polski Nr 52 — 2055 — Poz. 738 17

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Brnie; 17

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bużumburze; 17

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Callao; 17

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Cancun; 180) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Cartagenie; 18

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Chartumie; 18

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Chittagong; 18

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Ciudad Boli var; 18

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Colon; 18

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Concepcion; 18

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Cordobie; 18

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Cotonou; 18

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Durbanie; 18

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Dżibuti; 190) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Dżeddzie; 19

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Erechim; 19

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Espoo; 19

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Gandawie; 19

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Genui; 19

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Gibraltarze; 19

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Grazu; 19

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Guadalaja rze; 19

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Guanajuato; 19

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Guayaquil; 200) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Gwatemali; 20

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Hajfie; 20

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Halifax; 20

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Heraklion; 20

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Honolulu; 20

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Houston; 20

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Hull; 20

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Innsbrucku; 20

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Ipoh; 20

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie; 2

10) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kampali; 21

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Karlskronie; 21

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Katmandu; 21

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kiddermin sterze; 21

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kingston; 21

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kolombo; 21

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Konakri; 21

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kuching; 21

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w La Louviere; 21

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w La Paz; 2

20) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w La Serena; 22

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Libreville; 22

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol; 22

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lome; 22

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lubumba shi; 22

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Luksembur gu; 22

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lusace; 22

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Maputo; 22

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Managui; 22

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Manili; 230) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mar del Pla ta; 23

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Maracaibo; 23

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Medellin; 23

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Melbourne; 23

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mersinie; 23

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Miami; 23

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mumbaju; 23

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mombasie; 23

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Monterrey; 23

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Murcji; 240) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Nicei; 24

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Norymber dze; 24

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Gori cy; 24

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Obera; 24

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Osace; 24

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Oulu; 24

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Padwie; 24

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Palma de Mallorca; 24

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Paramaribo; 24

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Patrze; 250) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Pireusie; 25

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Port Mores by; 25

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Port Saidzie; 25

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Porto; 25

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Praia; 25

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Puerto Montt; 25

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Quito; 25

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Recife; 25

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Reggio Cala bria; 25

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Reginie; 260) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Rennes; 26

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku; 26

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Roenne; 26

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Rosario; 26

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Saint George’s; 26

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Salonikach; 26

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Salzburgu; 26

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w San Juan; 26

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w San Pedro Sula; 26

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w San Salwa dorze; 270) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Santo Do mingo; Monitor Polski Nr 52 — 2056 — Poz. 738 27

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield; 27

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w St. Louis; 27

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Stavanger; 27

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Stuttgarcie; 27

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Svend borgu; 27

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tampere; 27

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tegucigalpie; 27

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie; 27

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Trondheim; 280) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Trujillo; 28

1) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tulancingo; 28

2) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tuluzie; 28

3) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Turku; 28

4) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Umeˆ; 28

5) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Valletcie; 28

6) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Vitorii; 28

7) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Walencji; 28

8) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Yaounde; 28

9) Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Zurychu; Instytuty polskie 290) Instytut Polski w Berlinie; 29

1) Instytut Polski w Bratysławie; 29

2) Instytut Polski w Budapeszcie; 29

3) Instytut Polski w Bukareszcie; 29

4) Instytut Polski w Düsseldorfie; 29

5) Instytut Polski w Kijowie; 29

6) Instytut Polski w Lipsku; 29

7) Instytut Kultury Polskiej w Londynie; 29

8) Instytut Polski w Mińsku; 29

9) Instytut Polski w Moskwie; 300) Polski Ośrodek Kultury i Informacji w Nowym Jor ku; 30

1) Instytut Polski w Paryżu; 30

2) Instytut Polski w Pradze; 30

3) Instytut Polski w Rzymie; 30

4) Instytut Polski w Sankt Petersburgu; 30

5) Instytut Polski w Sofii; 30

6) Instytut Polski w Sztokholmie; 30

7) Instytut Polski w Tel Awiwie; 30

8) Instytut Polski w Wiedniu; 30

9) Instytut Polski w Wilnie; Inne jednostki organizacyjne 3

10) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; 31

1) Instytut Zachodni — Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego; 31

2) Instytut Europy Ârodkowo-Wschodniej; 31

3) Dom Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-11-06
Data wydania: 2002-10-17
Organ wydający: MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 52 poz. 738