M.P. 2002 nr 57 poz. 772

772 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-66-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 48

3) mianuję Pana Ryszarda SCHNEPFA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rze czypospolitej Polskiej w Republice Nikaragui, Republi ce Hondurasu, Republice Salwadoru, Republice Gwa temali, Republice Panamy i w Belize. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-11-30
Data wydania: 2002-11-20
Data wejścia w życie: 2002-11-20
Data obowiązywania: 2002-11-20
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 57 poz. 772