M.P. 2002 nr 8 poz. 161

Monitor Polski Nr 8 — 663 — Poz. 161 161 KOMUNIKAT Nr 2/2002/DOKE PREZESA ZARZÑDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla po szczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwo ju (OECD). Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eks portowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 76

2) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762) określa stałe stopy procentowe wyznaczające mi Monitor Polski Nr 8 — 664 — Poz. 161 nimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnika mi Porozumienia OECD w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyzna czane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Se kretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia na stępnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 lutego 2002 r. do dnia 14 mar ca 2002 r. dla niżej wymienionych walut obowiązu ją następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego): waluta kraju okres kredytowania symbol waluty stopa CIRR dolar amerykański ≤ 5 lat USD 4,56 > 5 do 8,5 lat 5,34 > 8,5 lat 5,79 dolar australijski AUD 6,69 dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 5,67 > 5 do 8,5 lat 6,58 > 8,5 lat 7,02 dolar nowozelandzki NZD 7,41 euro ≤ 5 lat EUR 5,10 > 5 do 8,5 lat 5,48 > 8,5 lat 5,71 forint węgierski HUF 8,43 frank szwajcarski CHF 4,23 funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 5,82 > 5 do 8,5 lat 5,97 > 8,5 lat 5,99 jen japoński JPY 1,80* korona czeska CZK 5,76 korona duńska ≤ 5 lat DKK 5,58 > 5 do 8,5 lat 5,86 > 8,5 lat 6,02 korona norweska NOK 7,32 korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 5,77 > 5 do 8,5 lat 6,01 > 8,5 lat 6,16 won koreański KRW 7,99 * Wysokość obowiązującej stopy CIRR dla jena japońskiego od dnia 18 lutego 2002 r. ulega zmianie i wynosi 2,00. Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: R. Pazura

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-02-15
Data wydania: 2002-02-12
Organ wydający: PREZ. ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 8 poz. 161