M.P. 2003 nr 15 poz. 223

223 OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO¸ECZNEGO z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2003 r. Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, Monitor Polski Nr 15 — 896 — Poz. 223 poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 39

1) ogłaszam, co na stępuje: Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w II kwartale 2003 r. wynosi 54 zł. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: J. Kopczyk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-03-21
Data wydania: 2003-03-11
Organ wydający: PREZ. KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 15 poz. 223