M.P. 2003 nr 17 poz. 270

270 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

1. Na podstawie art. 9 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 40

8) ogłasza się wy kaz zarejestrowanych kancelarii notarialnych, stanowią cy załącznik do obwieszczenia.

2. Wykaz obejmuje kancelarie notarialne zareje strowane według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. (poz. 270) WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANCELARII NOTARIALNYCH (według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.) Monitor Polski Nr 17 — 993 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 994 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 995 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 996 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 997 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 998 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 999 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1000 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1001 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1002 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1003 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1004 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1005 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1006 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1007 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1008 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1009 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1010 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1011 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1012 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1013 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1014 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1015 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1016 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1017 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1018 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1019 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1020 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1021 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1022 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1023 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1024 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1025 — Poz. 270 Monitor Polski Nr 17 — 1026 — Poz. 270

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-04
Data wydania: 2003-03-21
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 17 poz. 270