M.P. 2003 nr 34 poz. 438

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki o zniesienie obowiąz ku wizowego dla obywateli polskich. Marszałek Sejmu: M. Borowski 438 REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-06-30
Data wydania: 2003-06-12
Data wejścia w życie: 2003-06-12
Data obowiązywania: 2003-06-12
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 34 poz. 438