M.P. 2004 nr 15 poz. 231§1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wy konywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199), wyraża zgodę na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Andrzeja Leppera za czyn określony we wniosku z dnia 20 stycz nia 2004 r. przedłożonym przez adwokata Piotra Jaku bicza — pełnomocnika Zbigniewa Komorowskiego oraz Zakładów Przetwórstwa Zbożowego „Szyma nów” Sp. z o.o.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Marszałek Sejmu: M. Borowski 231 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Andrzeja Leppera

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-03-30
Data wydania: 2004-03-18
Data wejścia w życie: 2004-03-30
Data obowiązywania: 2004-03-30
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 15 poz. 231