M.P. 2004 nr 29 poz. 528

528 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-22-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), na wniosek Prezesa Na czelnego Sądu Administracyjnego, powołuję Pana Marka ZIRK-SADOWSKIEGO na stanowisko Wicepre zesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-07
Data wydania: 2004-06-23
Data wejścia w życie: 2004-06-23
Data obowiązywania: 2004-06-23
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 29 poz. 528