M.P. 2004 nr 32 poz. 558

558 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-27-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 48

3) odwołuję Pana Gabriela BESZ¸EJA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełno mocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Haiti oraz Saint Lucia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-27
Data wydania: 2004-06-30
Data wejścia w życie: 2004-06-30
Data obowiązywania: 2004-06-30
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 32 poz. 558