M.P. 2005 nr 51 poz. 704

704 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 września 2005 r. nr 113-15-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospoli tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z dniem 1 września 2005 r. powołuję Pana Marka BELK¢ Prezesa Rady Mi nistrów na urząd Ministra Sportu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2005-09-02
Data wydania: 2005-09-01
Data wejścia w życie: 2005-09-01
Data obowiązywania: 2005-09-01
Data wygaśnięcia: 2005-10-31
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2005 nr 51 poz. 704