M.P. 2006 nr 24 poz. 264

264 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uczczenia 2

5. rocznicy bydgoskiego marca 1981 roku i ogólnopolskiego strajku rolników indywidualnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypo mnieć wydarzenia bydgoskiego marca 1981 roku. Wtedy to w bydgoskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do brutalnej akcji funkcjonariuszy Milicji Obywatel skiej. Zostali dotkliwie pobici walczący o swoje prawa pracownicze i obywatelskie przedstawiciele strajkują cych rolników i wspierający ich działacze NSZZ „Soli darność”. Wydarzenia te kolejny raz obnażyły ówcześnie pa nujący system władzy, która brak legitymacji społecz nej zastępowała represjami i brutalnym zwalczaniem wolnościowych aspiracji Polaków. Do dziś geneza wydarzeń bydgoskich nie znalazła pełnego wyjaśnienia. Wszyscy jednak pamiętamy, że Polska stanęła wtedy na krawędzi bardzo poważnego kryzysu. Udało się jednak perspektywę tego konfliktu oddalić. Niestety nie na zawsze. 13 grudnia tego sa mego roku wprowadzono stan wojenny. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd tym wszystkim, którzy mieli wtedy odwagę działać na rzecz wolności, a także wbrew manipulacji cenzury ujawnili prawdę o bydgoskim marcu. Marszałek Sejmu: M. Jurek

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-04-04
Data wydania: 2006-03-23
Data wejścia w życie: 2006-03-23
Data obowiązywania: 2006-03-23
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 24 poz. 264