M.P. 2006 nr 36 poz. 389

389 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 maja 2006 r. o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuco nych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Rzeczypospolitej Polskiej, uchwala się, co następu je: Art.

1. Dzień 30 maja ustanawia się Dniem Rodzi cielstwa Zastępczego. Art.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Marszałek Sejmu: M. Jurek

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-05-30
Data wydania: 2006-05-24
Data wejścia w życie: 2006-05-30
Data obowiązywania: 2006-05-30
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 36 poz. 389