M.P. 2006 nr 39 poz. 429

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 139

8) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania zało żeń polityki pieniężnej na rok 2005.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 429 UCHWA¸A RADY POLITYKI PIENI¢˚NEJ z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2005 Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej: L. Balcerowicz Członkowie Rady Polityki Pieniężnej: J. Czekaj, D. Filar, S. Nieckarz, M. Noga, S. Owsiak, M. Pietrewicz, A. Sławiński, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-06-14
Data wydania: 2006-05-30
Data wejścia w życie: 2006-05-30
Data obowiązywania: 2006-05-30
Organ wydający: RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 39 poz. 429